Verity Base er et lille Nordisk research kollektiv fra Danmark – der arbejder og publicere som et uafhængigt medie-outlet med fokus på undersøgende journalistik, research og globale nyheder. Publicering af meninger, artikler og research » hvis fornemmeste opgave er at udfordre de vestlige Anti- Russiske, Kinesiske og EuroAsiatiske medie narrativer. 

Verity Base oversætter epidemiologisk research og geopolitiske anti-imperialistiske artikler og synspunkter fra internationale kilder, hvis meninger oftest er udeladt i den vestlige presse.

Verity Base publicerer data, research og artikler fra nogle af verdens absolut skarpeste tænkere, geopolitiske analytikere, skribenter, journalister, krigskorrespondenter, forskere og videnskabsfolk… folk fra mange interessefelter, heriblandt også dem som har researchet og arbejdet på militære bio-laboratorier som f.eks. Fort Detrick. Det er nogle af dem som i dag fortæller deres historie, mens de med lynets hast bliver bortcensureret og underlagt personlige smede kampagner, designet og udført for at miskreditere deres arbejde og blæse deres troværdighed til atomer. 

Den første danske tekstoversættelse blev publiceret i slutningen af Marts 2020. Udgangspunktet var i virkeligheden, en afgrænset modreaktion på den Amerikansk intensiveret anti-Kinesiske aggression imod den Kinesiske Folkerepublik, der hensynsløst syntes at bruge den globale pandemi til at fremme deres anti-Kommunistiske mission.

Anti-Imperialisme vs. Imperialisme 

Smædekampagnerne orkestret af USA og det Amerikanske forsvarsdepartement, herunder Pentagon med deres felt-topryttere CIA og FBI -som tidens helt store ‘Brød og Cirkus‘ folketeater, der helt åbenlyst køres i lind strøm i et kølvand af medie censur, der kunne minde lidt om de fascistiske virkemidler, som de selv prædiker om at bekæmpe med deres påtvungne petrodollar demokratier. 

Det Amerikansk inspirerede antiKommunistiske “Clean Network program”, har i virkeligheden været under opsejling i længere tid, som den kolde krigs “Kejserens Nye Klæder”, der nu med fuld gashåndtering -bliver styret frem mod en anti-Kommunistisk verdensorden. En verdensorden hvor Rusland, Kina og venner, er udråbt til at agere de store stygge ulve – hele verden – må og skal rejse sig imod… 

Coronavirus Pandemien

Facebook-siden blev lanceret få dage efter det globale mediebillede, blev oversvømmet med den Pentagon/CIA inficeret teori om, at SARS-COV-2 var sluppet ud fra et laboratorie i WuHan. Hvad der lignede en Amerikansk modreaktion på de i forvejen stillet spørgsmål til den Amerikanske stat, vedr. coronavirus patient-nul og om hvorvidt Amerikanske soldater havde medbragt CoViD-19 til Kina via WuHan Military Games i Oktober 2019.

Spørgsmålene der blev stillet af den Kinesiske talsmand Lijian Zhao, er stadig ikke blevet besvaret. Ej heller er de spørgsmål som er blevet stillet til de overraskende mange sygdomsudbrud i USA 2019. Herunder forskelligartet udbrud af lungesygdomme og virusudbrud på mindst to plejehjem i nærheden af Fort Detrick, Maryland, samt de vaping relateret lungesygdomme som havde pålignede CoViD-19 symptomer.

Gain-of-function (GOF) Biovåben

Det skal bemærkes, at forskning og research i oprindelsen af f.eks. SARS-CoV-2 » legitimt peger i retning af gain-of-function (GOF) aktivitet, research og vaccineudvikling som værende en mulig årsag til fremkomsten af 2019-nCoV / SARS-CoV-2. 

Endvidere vil research i udbrud af forskelligartet virus, med respekt for dybden, uundgåeligt krydse ind over emner som forskning i kemiske og biologiske våben – aktiviteter som i dag stadig udføres under nye biologiske » gain-of-function « programmer. Programmer der tidligere blev konverteret fra forbudte offensive våbenprogrammer, til biologiske forsvarsprogrammer under påskud af terrortruslen. Under denne ‘forsvars’ buffer -blev forskning og research i gain-of-function (GOF), igen lovligt under militære forsvarsprogrammer. 

Læs også:
Fort Detrick’s Hemmelige Historie, CIA’s Base for Tankekontol Eksperimenter

I samme spektrum af historie, findes der også år gamle anklager og mistanker vedrørende oprindelsen af virusser som Borrelia, Ebola, SARS m.fl., hvor flere Amerikanske bio-laboratorier er under mistanke, for at udsætte lokalbefolkninger for biologiske udslip og sundhedsfarer.

Støttes Verity Base finansielt?

Verity Base er et uafhængigt medie-outlet. Uafhængigt betyder i denne kontekst – NEJ  – Projektet modtager ingen økonomisk støtte og alt doneres fra egen midte. Ligeledes er Verity Base ikke drevet af politiske interesser, organisationer eller kooperative virksomhedsmedier af nogen art. 

Frie fugle flyver bedst…