Spring til indhold
  • 2 min read

Usædvanlige træk ved SARS-CoV-2 genomet, foreslår en Sofistikeret Laboratorie Ændring

Kilde: Rule of Law Society & Foundation, New York by Li-Meng Yan (MD, PhD), Shu Kang (PhD), Jie Guan (PhD), Shanchang Hu (PhD)

COVID-19-pandemien forårsaget af den nye coronavirus SARS-CoV-2 har ført til over 910.000 dødsfald verden over og en hidtil uset decimering af den globale økonomi. På trods af sin enorme indvirkning er oprindelsen af ​​SARS-CoV-2 forblevet et mysterium og kontroversielt. Teorien om naturlig oprindelse mangler væsentlig støtte, selv om den er bredt accepteret. Den alternative teori om, at virussen kan være kommet fra et forskningslaboratorium, er imidlertid strengt censureret på peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter.

Ikke desto mindre viser SARS-CoV-2 biologiske egenskaber, der er uforenelige med en naturligt forekommende, zoonotisk virus. I denne rapport beskriver vi de genomiske, strukturelle, medicinske og litteratur beviser, der når de sammenlignes, stærkt modsiger den naturlige oprindelsesteori. Beviserne viser, at SARS-CoV-2 må være et laboratorieprodukt -skabt ved hjælp af flagermus coronavirus ZC45 og/el. ZXC21 som skabelon og/el. rygrad. På baggrund af beviserne, postulerer vi yderligere en syntetisk rute til SARS-CoV-2, hvilket viser, at laboratorie-oprettelsen af ​​dette coronavirus er praktisk og kan udføres på cirka seks måneder.

Vores arbejde understreger behovet for en uafhængig undersøgelse af de relevante forskningslaboratorier. Det argumenterer også for et kritisk kig på visse nyligt offentliggjorte data, som, om end problematiske, blev brugt til at understøtte og hævde en naturlig oprindelse af SARS-CoV-2. Fra et folkesundhedsperspektiv er disse handlinger nødvendige, da viden om oprindelsen af ​​SARS-CoV-2 og om, hvordan virussen kom ind i den menneskelige befolkning, er af afgørende betydning for den grundlæggende kontrol med COVID-19-pandemien såvel som for at forhindre lignende , fremtidige pandemier

SE FULD RAPPORT:
https://researchgate.net/publication/344240007