Spring til indhold
  • 43 min read

Putin om 75-års jubilæet for WWII: Delt Ansvar for Historien og Fremtiden

Kilde Vladimir Putin via Sputnik News

Den Russiske præsident Vladimir Putin har skrevet en artikel om 75-årsdagen for Anden Verdenskrig, der blev offentliggjort på Kreml webside. Inden blev artiklen vist i det Amerikanske magasin National Interest.

75 år er gået siden afslutningen af ​​den store patriotiske krig. Flere generationer er vokset op gennem årene. Det politiske kort over planeten er ændret. Sovjetunionen, der opnåede en episk, knusende sejr over nazismen og reddede hele verden, er væk. Desuden er begivenhederne fra denne krig, forlængst blevet til et gammelt minde, selv for dens deltagere. Så hvorfor fejrer Rusland, den 9. maj som den største ferie? Hvorfor stopper livet næsten den 22. juni? Og hvorfor føler man en klump rejse sig i halsen?

De siger normalt, at krigen har efterladt et dybt indtryk på enhver families historie. Bag disse ord, er der skæbner for millioner af mennesker, deres lidelser og smerten ved tab. Bag disse ord er der også stolthed, sandheden og hukommelsen.

For mine forældre betød krigen, de forfærdelige prøvelser ved belejringen af ​​Leningrad, hvor min to år gamle bror Vitya døde. Det var stedet, hvor min mor på mirakuløst vis lykkedes at overleve. Min far, selv om han var fritaget for aktiv tjeneste, meldte sig frivilligt til at forsvare sin hjemby. Han tog den samme beslutning som millioner af Sovjetiske borgere. Han kæmpede ved Nevsky Pyatachok brohovedet og blev hårdt såret. Og jo flere år der gik, jo mere føler jeg behovet for at tale med mine forældre og lære mere om krigstiden i deres liv. Men jeg har ikke længere muligheden for det. Dette er grunden til, at jeg værdsætter i mit hjerte de samtaler, jeg havde med min far og mor om dette emne, såvel som de små følelser, de viste.

Mennesker i min alder, og jeg mener, det er vigtigt, at vores børn, børnebørn og oldebørn forstår den pine og vanskeligheder, som deres forfædre var nødt til at udholde. De er nødt til at forstå, hvordan deres forfædre formåede at holde ud og vinde. Hvorfra kom deres blotte, ubegrænsede viljestyrke, der forbløffede og fascinerede hele verdenen? Selvfølgelig forsvarede de deres hjem, børn, kære og familier. Men hvad de delte var kærligheden til deres hjemland, deres moderland. Denne dybt siddende, intime følelse afspejles fuldt ud i essensen af ​​vores nation og blev en af ​​de afgørende faktorer i dets heroiske, opofrende kamp mod nazisterne.

Folk spekulerer ofte på: Hvad ville dagens generation gøre? Hvordan vil den handle, når den står over for en krisesituation? Jeg ser unge læger, sygeplejersker, sommetider friske kandidater, der går til den ”røde zone” for at redde liv. Jeg ser vores servicemænd bekæmpe international terrorisme, i det nordlige Kaukasus og kæmpe til den bitre ende i Syrien. De er så unge. Mange servicemænd, der var en del af det legendariske, udødelige sjette faldskærms kompagni, var 19-20 år gamle. Men alle af dem beviste, at de fortjente at arve krigernes bragder fra vores moderland, som forsvarede det under den store patriotiske krig.

Dette er grunden til, at jeg er overbevist om, at et af de karakteristiske træk ved det Russiske folk er at udføre deres pligt, uden at føle selvmedlidenhed når omstændighederne kræver det. Værdier som uselviskhed, patriotisme, kærlighed til deres hjem, deres familie og fædreland forbliver grundlæggende og integrerede i det Russiske samfund i dag. Disse værdier er i vid udstrækning rygraden i vores lands suverænitet.

I dag har vi nye traditioner skabt af folket, såsom det udødelige regiment. Dette er hukommelses marchen, der symboliserer vores taknemmelighed, såvel som den levende forbindelse og blodsbåndene mellem generationerne. Millioner af mennesker kommer ud på gaderne med fotografierne af deres slægtninge, der forsvarede deres fædreland og besejrede nazisterne. Dette betyder, at deres liv, de prøvelser og ofringer de udholdt, samt sejren som de overgav til os, aldrig vil blive glemt.

Vi har et ansvar over for vores fortid og vores fremtid, for at gøre vores yderste, for at forhindre at disse forfærdelige tragedier sker igen. Derfor var jeg tvunget til at komme med en artikel om Anden Verdenskrig og den store patriotiske krig. Jeg har diskuteret denne idé flere gange med verdensledere og de har vist deres støtte. På topmødet med SNG-ledere, der blev afholdt i slutningen af ​​sidste år, var vi alle enige om en ting: det er vigtigt at videregive til fremtidige generationer mindet om, at nazisterne først og fremmest blev besejret af hele det Sovjetiske folk, og at repræsentanter for alle republikker i Sovjetunionen, kæmpede side om side sammen i den heroiske kamp, ​​både på frontlinjerne og bag dem. Under dette topmøde talte jeg også med mine kolleger om den udfordrende periode før krigen.

Denne samtale skabte røre i Europa og verden. Det betyder, at det virkelig er på høje tid, at vi genoptager fortidens lektioner. På samme tid var der mange følelsesmæssige udbrud, slet skjult usikkerhed og højtråbende beskyldninger, der fulgte. Visse politikere optrådte af vane og skyndte sig med at hævde, at Rusland forsøgte at omskrive historien. De undlod imidlertid at modbevise en enkelt kendsgerning eller tilbagevise et enkelt argument. Det er faktisk vanskeligt, hvis ikke umuligt, at argumentere med de originale dokumenter, der forresten ikke kun findes på Russisk, men også i udenlandske arkiver.

Der er således et behov for yderligere at undersøge årsagerne, der forårsagede verdenskrigen og reflektere over dens komplicerede begivenheder, tragedier og sejre, såvel som dens lektioner, både for vores land og for hele verden. Og som jeg sagde, det er vigtigt at udelukkende stole på arkiv dokumenter og moderne bevismateriale, samtidig med at man undgår ideologiske eller politiserede spekulationer.

Jeg vil gerne endnu en gang genkalde den åbenlyse kendsgerning. De grundlæggende årsager til Anden Verdenskrig, stammer hovedsageligt fra de beslutninger, der blev truffet efter første verdenskrig. Versailles-traktaten blev et symbol på alvorlig uretfærdighed for Tyskland. Det implicerede dybest set, at landet skulle blive berøvet og blive tvunget til at betale enorme erstatninger til de vestlige allierede, der drænede dens økonomi. Den Franske Marskal Ferdinand Foch, der tjente som den øverste allierede kommandør, gav en profetisk beskrivelse af denne traktat: ”Dette er ikke fred. Det er en våbenstilstand i tyve år.”

Det var den nationale ydmygelse, der blev til frugtbar grund for radikale og hævngerrige følelser i Tyskland. Nazisterne spillede dygtigt på folks følelser og byggede deres propaganda, der lovede at befri Tyskland fra “arven fra Versailles” og gendanne landet til sin tidligere magt, mens de hovedsageligt pressede det tyske folk til krig. Paradoksalt nok har de vestlige stater, især Storbritannien og De Forenede Stater, direkte eller indirekte bidraget til dette. Deres finansielle og industrielle virksomheder investerede aktivt i tyske fabrikker og anlæg, der fremstiller militære produkter. Desuden støttede mange mennesker i aristokratiet og det politiske etablissement radikale, højre- og nationalistiske bevægelser, der var stigende både i Tyskland og i Europa.

”Versailles verdensorden” forårsagede adskillige implicitte kontroverser og tilsyneladende konflikter. De kredsede rundt om grænserne til nye europæiske stater, der tilfældigt blev trukket op af sejrene i Første Verdenskrig. Denne afgrænsning af grænsen blev næsten øjeblikkeligt efterfulgt af territoriale tvister og gensidige krav, der blev til ”tidsbomber”.

Et af de største resultater af Første Verdenskrig var oprettelsen af Forbundet af Nationer (League of Nations). Der var høje forventninger til den internationale organisation, for at sikre varig fred og kollektiv sikkerhed. Det var en progressiv idé, der hvis fulgt konsekvent, faktisk kunne forhindre rædslerne fra en global krig i at ske igen.

Imidlertid viste Forbundet af Nationer, der domineredes af Frankrigs og Storbritanniens sejrrige magter, sig ineffektivt og blev bare oversvømmet af meningsløse diskussioner. Forbundet af Nationer og det Europæiske kontinent generelt, vendte det døve øre til, de gentagne opfordringer fra Sovjetunionen, om at etablere et retfærdigt kollektivt sikkerhedssystem og underskrive en Østeuropæisk pagt og en Stillehavs pagt, for at forhindre aggression. Disse forslag blev ignoreret.

Forbundet af Nationer undlod også at forhindre konflikter i forskellige dele af verden, såsom Italiens angreb på Etiopien, borgerkrigen i Spanien, den Japanske aggression mod Kina og Anschluss i Østrig. Desuden i tilfælde af Münchenforræderiet, derudover Hitler og Mussolini involverede Britiske og Franske ledere, blev Tjekkoslovakiet adskilt med fuld godkendelse af Forbundet af Nationer. Jeg vil gerne påpege i denne forbindelse, at Stalin, i modsætning til mange andre Europæiske ledere på den tid, ikke vanærede sig selv ved at møde Hitler, der var kendt blandt de vestlige nationer, som en ganske anset politikker og var en velkommen gæst i de Europæiske hovedstæder.

Polen var også engageret i opdelingen af ​​Tjekkoslovakiet sammen med Tyskland. De besluttede på forhånd, hvem der skulle have de Tjekkoslovakiske områder. Den 20. september 1938, rapporterede den Polske ambassadør i Tyskland, Józef Lipski til den Polske udenrigsminister Józef Beck, om følgende forsikringer truffet af Hitler: ”… i tilfælde af en konflikt mellem Polen og Tjekkoslovakiet om vores interesser i Teschen, vil Riget stå ved Polen. ”Den nazistiske leder tilskyndet og rådede Polen, til at handle “først efter at tyskerne besatte Sudetes.”

Polen var klar over, at uden Hitlers støtte var dens anneksionistiske planer, dømt til at mislykkes. Jeg vil i denne forbindelse, citere en fortegnelse over samtalen mellem den Tyske ambassadør i Warszawa, Hans-Adolf von Moltke og Józef Beck, der fandt sted den 1. Oktober 1938, og var fokuseret på de Polsk-Tjekkiske forbindelser og Sovjetunionens position i denne sag.

Den siger: ”Hr. Beck udtrykte ægte taknemmelighed for den loyale behandling, der blev tildelt polske interesser på München-konferencen, samt for oprigtigheden af ​​forbindelserne under den Tjekkiske konflikt. Regeringen og offentligheden [af Polen] værdsatte fuldt ud holdningen fra Fører og Kansler.”

Opdelingen af ​​Tjekkoslovakiet var brutal og kynisk. München ødelagde selv de formelle, skrøbelige garantier, der blev tilbage på kontinentet. Det viste, at gensidige aftaler var værdiløse. Det var Münchenforræderiet, der tjente som ”udløseren” og gjorde den store krig i Europa uundgåelig.

I dag ønsker Europæiske politikere og især polske ledere at feje Münchenforræderiet ind under tæppet. Hvorfor? Det faktum, at deres lande engang brød deres forpligtelser og støttede München-forræderiet, hvor nogle af dem endda deltog i at opdele det taget, er ikke den eneste grund. En anden er, at det er lidt pinligt at genkalde, at Sovjetunionen i de dramatiske dage i 1938 var den eneste, der stod op for Tjekkoslovakiet.

Sovjetunionen forsøgte i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser, herunder aftaler med Frankrig og Tjekkoslovakiet, at forhindre tragedien i at ske. I mellemtiden gjorde Polen i sin forfølgelse af sine interesser sit yderste for at hindre oprettelsen af ​​et kollektivt sikkerhedssystem i Europa.

Den Polske udenrigsminister Józef Beck skrev direkte om det i sit brev af 19. september 1938 til den førnævnte ambassadør Józef Lipski før sit møde med Hitler: ”… i det forgangne ​​år afviste den Polske regering fire gange forslaget om, at tilslutte sig den internationale indblanding i forsvaret af Tjekkoslovakiet. ”

Storbritannien såvel som Frankrig, som på det tidspunkt var Tjekkernes vigtigste allierede, valgte at trække deres garantier tilbage og opgive dette Østeuropæiske land til sin skæbne. Dermed forsøgte de at rette nazisternes opmærksomhed mod øst, så Tyskland og Sovjetunionen, uundgåeligt ville støde sammen og bløde hinanden hvide.

Det var essensen af ​​den vestlige politik for ”appeasement’, der blev forfulgt ikke kun mod Det tredje rige men også over for andre deltagere i den såkaldte Anti-Komintern-pagt – det fascistiske Italien og militaristiske Japan. I Fjernøsten kulminerede denne politik med indgåelsen af ​​den Anglo-Japanske aftale i sommeren 1939, som gav Tokyo en fri hånd i Kina. De førende Europæiske magter var uvillige til at anerkende den dødelige fare, som Tyskland og dets allierede udgjorde for hele verden. De håbede, at de ikke selv ville blive berørt af krigen.

Forræderiet i München viste for Sovjetunionen, at de vestlige lande ville håndtere sikkerhedsspørgsmål uden at tage hensyn til dens interesser. Faktisk kunne de endda skabe en Anti-Sovjetisk front, hvis nødvendigt.

Ikke desto mindre gjorde Sovjetunionen sit yderste for at benytte enhver chance for at skabe en Anti-Hitler koalition. På trods af – vil jeg sige det igen – dobbeltspillet fra de vestlige lande. For eksempel rapporterede efterretningstjenesterne til den Sovjetiske ledelse, detaljerede oplysninger om bag-kulisserne kontakter mellem Storbritannien og Tyskland i sommeren 1939. Det vigtige er, at disse kontakter var ret aktive og praktisk taget, faldt sammen med trepartsforhandlingerne mellem Frankrig , Storbritannien og USSR, der tværtimod bevidst blev udtrukket af de vestlige partnere. I den forbindelse citerer jeg et dokument fra de Britiske arkiver. Den indeholder instruktioner til den Britisk militærmission, der kom til Moskva i August 1939. Den siger direkte, at delegationen skulle fortsætte med forhandlinger meget langsomt, og at Storbritanniens regering ikke var klar til at påtage sig nogen forpligtelser, der var beskrevet detaljeret og under alle omstændigheder ville begrænse deres handlefrihed. Jeg vil også bemærke, at den Sovjetiske delegation, i modsætning til de Britiske og Franske delegationer, blev ledet af de øverste ledere af den røde hær, som havde den nødvendige myndighed til at ”underskrive en militær konvention om organisering af militært forsvar for England, Frankrig og USSR mod aggression i Europa.”

Polen spillede sin rolle i fiaskoen under disse forhandlinger, da det ikke ønskede at have nogen forpligtelser over for den Sovjetiske side. Selv under pres fra deres vestlige allierede afviste den Polske ledelse, ideen om fælles aktioner med Den Røde Hær for at bekæmpe værnemagten.

Det var først, da de hørte om J. Ribbentrops ankomst til Moskva, at J. Beck modvilligt og ikke direkte, men gennem Franske diplomater underrettede den Sovjetiske side: ”… I tilfælde af fælles aktioner mod den Tyske aggression, samarbejde mellem Polen og Sovjetunionen underlagt tekniske betingelser der skal aftales, er ikke udelukket.”

Samtidig forklarede han til sine kolleger: “… Jeg accepterede kun denne formulering af hensyn til taktikken og vores kerneposition i forhold til Sovjetunionen er endelig og forbliver uændret.”

Under disse omstændigheder underskrev Sovjetunionen ikke-aggressions pagten med Tyskland. Det var praktisk talt den sidste blandt de Europæiske lande, der gjorde det. Desuden blev det gjort i lyset af en reel trussel om krig på to fronter – med Tyskland i vest og med Japan i øst, hvor intense kampe på Khalkhin Gol floden allerede var i gang.

Stalin og hans følge, fortjener faktisk, mange legitime beskyldninger. Vi husker de forbrydelser, der er begået af regimet mod dets eget folk og forfærdelighederne ved masseundertrykkelserne. Med andre ord er der mange ting, som de Sovjetiske ledere kan bebrejdes for, men dårlig forståelse af naturen af ​​eksterne trusler, er ikke en af ​​dem. De så hvordan der blev gjort forsøg på at efterlade Sovjetunionen alene, for at håndtere Tyskland og dets allierede. I betragtning af denne reelle trussel forsøgte de at købe dyrebar tid, der var nødvendig for at styrke landets forsvar.
I dag hører vi masser af spekulationer og beskyldninger mod det moderne Rusland i forbindelse med ikke-aggressions pagten, der blev undertegnet dengang. Ja, Rusland er den lovlige efterfølgerstat for Sovjetunionen, og den Sovjetiske periode – med alle dens triumfer og tragedier – er en umistelig del af vores tusind år lange historie. Lad mig dog også minde Dem om, at Sovjetunionen foretog en juridisk og moralsk vurdering af den såkaldte Molotov – Ribbentrop pagt. I sin beslutning af 24. december 1989, fordømte det Øverste Sovjet officielt de hemmelige protokoller som “en handling af personlig magt”, som på ingen måde reflekterede “det Sovjetiske folks vilje, der ikke er ansvarlig for denne samordning.”

Endnu andre stater foretrækker at glemme aftalerne med nazisternes og vestlige politikernes underskrifter, for ikke at nævne at give juridiske eller politiske vurderinger af et sådant samarbejde, herunder den tavse tiltrædelse – eller endda direkte afvikling – af nogle Europæiske politikere i nazisternes barbariske planer. . Det vil være tilstrækkeligt at huske den kyniske sætning, som den Polske ambassadør i Tyskland J. Lipski sagde under sin samtale med Hitler den 20. september 1938: “… for at løse det Jødiske problem, vil vi [polakkerne] bygge til hans ære … et pragtfuldt monument i Warszawa.”

Desuden ved vi ikke, om der var nogen hemmelige “protokoller” eller bilag til aftaler fra en række lande med nazisterne. Det eneste, der er tilbage at gøre, er at tage deres ord for det. Specielt er materialer, der vedrører de hemmelige Anglo-Tyske samtaler, stadig ikke blevet deklassificeret. Derfor opfordrer vi alle stater til at intensivere processen med at offentliggøre deres arkiver og offentliggøre tidligere ukendte dokumenter om krigen og førkrigstiden – som Rusland har gjort det i de senere år. I denne sammenhæng er vi klar til bredt samarbejde og fælles forskningsprojekter, der engagerer historikere.

Men lad os vende tilbage til begivenhederne umiddelbart før anden verdenskrig. Det var naivt at tro, at Hitler, når han var færdig med Tjekkoslovakiet, ikke ville fremsætte nye territorielle krav. Denne gang involverede kravene dets nylig medskyldige i partitionen af ​​Tjekkoslovakiet – Polen. Her blev arven fra Versailles, især skæbnen for den såkaldte Danzig Korridoren, igen brugt som påskud. Skylden for den tragedie som Polen derefter led, ligger udelukkende hos den Polske ledelse, der havde hindret dannelsen af ​​en militær alliance mellem Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen og stolede på hjælp fra sine vestlige partnere og kastede sit eget folk under damptromlen, af Hitlers ødelæggelses maskine.

Den Tyske offensiv blev monteret i fuld overensstemmelse med blitzkrieg doktrinen. På trods af den Polske hærs hårde heroiske modstand, den 8. september 1939 – kun en uge efter, at krigen brød ud – var de Tyske tropper på vej mod Warszawa. Den 17. September var de militære og politiske ledere i Polen flygtet til Rumænien og forrådte dets folk, som fortsatte med at kæmpe imod angriberne.

Polens håb om hjælp fra dets vestlige allierede var forgæves. Efter at krigen mod Tyskland var erklæret, avancerede de Franske tropper kun et par snesevis af kilometer ind på det tyske område. Det hele lignede en demonstration af kraftig handling. Derudover besluttede det Anglo-Franske øverste krigsråd, der holdt sit første møde den 12. september 1939 i den Franske by Abbeville, at afbryde offensiven helt i betragtning af den hurtige udvikling i Polen. Det var da, den berygtede falske krig startede. Hvad Storbritannien og Frankrig gjorde, var et åbenlyst forræderi mod deres forpligtelser over for Polen.

Senere under Nürnberg retssagerne, forklarede Tyske generaler deres hurtige succes i Østen.

Tidligere Chef for Operationsstaben for de Tyske Væbnede Styrker, Øverstkommanderende General Alfred Jodl indrømmede: ”… Vi led ikke nederlag allerede i 1939, bare fordi omkring 110 Franske og Britiske divisioner, blev stationeret i vest mod 23 Tyske divisioner, under vores krig med Polen, forblev absolut tomgang.”

Jeg bad om indhentning fra arkiverne af alle materialer, der vedrører kontakterne mellem Sovjetunionen og Tyskland i de dramatiske dage August og September 1939. I henhold til dokumenterne, punkt 2 i den hemmelige protokol til den Tysk-Sovjetiske ikke-aggressions pagt af 23. August 1939 oplyste, at i tilfælde af territorial politisk omorganisering af distrikterne, der udgør den Polske stat, ville grænsen mellem de to landes interessesfærer løbe “omtrent langs floderne Narew, Vistula og San .” Med andre ord inkluderede den Sovjetiske indflydelsessfære ikke kun de territorier, der for det meste var hjemsted for den Ukrainske og Hviderussiske befolkning, men også de historiske Polske lande i Vistula og Bug. Denne kendsgerning er kendt for meget få i disse dage.

Tilsvarende ved meget få, at Berlin straks efter angrebet på Polen, i de tidlige dage af September 1939, opfordrede Berlin kraftigt og gentagne gange Moskva til at deltage i den militære aktion. Den Sovjetiske ledelse ignorerede imidlertid disse opkald og planlagde at undgå at engagere sig i den dramatiske udvikling så længe som muligt.

Det var først, da det blev helt klart at Storbritannien og Frankrig, ikke ville hjælpe deres allierede og Værnemagten hurtigt kunne besætte hele Polen og således fremgå af tilgangen til Minsk, at Sovjetunionen besluttede at sende ind, om morgenen September 17, enheder fra den Røde Hær i de såkaldte Østlige Grænselinjer (Kresy), som i dag udgør en del af de Hviderussiske områder, Ukraine og Litauen.

Der var naturligvis ikke noget alternativ. Ellers ville Sovjetunionen stå over for alvorligt øgede risici, fordi – jeg vil sige dette igen – den gamle Sovjet-Polske grænse løb inden for kun få snesevis af kilometer fra Minsk. Landet skulle indgå i den uundgåelige krig med nazisterne fra meget ugunstige strategiske positioner, mens millioner af mennesker af forskellige nationaliteter, herunder jøderne, der boede i nærheden af ​​Brest og Grodno, Przemyśl, Lvov og Wilno, blev overladt til at dø i hænderne på nazisterne og deres lokale medskyldige – anti-Semitter og radikale nationalister.

Faktummet, at Sovjetunionen forsøgte at undgå at engagere sig i den voksende konflikt, så længe som muligt og ikke var villig til at kæmpe side om side med Tyskland, var grunden til at den reelle kontakt mellem Sovjet og de Tyske tropper, skete langt længere øst end grænserne aftalt i den hemmelige protokol. Det var ikke på Vistula-floden, men tættere på den såkaldte Curzon Linje, som tilbage i 1919 blev anbefalet af Triple Entente som den østlige grænse af Polen.

Som bekendt, kan den konjunktive stemning næppe bruges, når vi taler om begivenhederne i fortiden. Jeg vil kun sige, at den Sovjetiske ledelse i September 1939, havde en mulighed for at flytte de vestlige grænser for Sovjetunionen endnu længere vest, helt til Warszawa, men besluttede imod det.

Tyskerne foreslog at formalisere den nye status quo. Den 28. September 1939, underskrev J. Ribbentrop og V. Molotov i Moskva, Grænse og Venskabs Traktaten mellem Tyskland og Sovjetunionen, samt den hemmelige protokol om ændring af statsgrænsen, hvorefter grænsen blev anerkendt ved afgrænsning-linjen hvor de to hære de facto stod.

I efteråret 1939 startede Sovjetunionen, der forfulgte sine strategiske militære og defensive mål, processen med inkorporering af Letland, Litauen og Estland. Deres tiltrædelse til USSR blev gennemført på et kontraktmæssigt grundlag med samtykke fra de valgte myndigheder. Dette var i overensstemmelse med den tids internationale lov og stat. Desuden blev byen Wilno og det omkringliggende område, der tidligere havde været en del af Polen, returneret til Litauen i Oktober 1939. De Baltiske republikker inden for Sovjetunionen bevarede deres regeringsorganer, sprog og havde repræsentation i Sovjetunionens højere statslige enheder.

I løbet af alle disse måneder, var der en løbende usynlig diplomatisk og politisk-militær kamp og efterretningsarbejde. Moskva forstod, at det stod over for en hård og grusom fjende og at en skjult krig mod nazismen allerede var i gang. Og der var ingen grund til at tage officielle erklæringer og formelle protokollater fra den tid som et bevis på ‘venskab’ mellem Sovjetunionen og Tyskland. Sovjetunionen havde aktive handels- og tekniske kontakter ikke kun med Tyskland, men også med andre lande. Mens Hitler igen og igen forsøgte at trække Sovjetunionen ind i Tysklands konfrontation med Storbritannien. Men den Sovjetiske regering stod fast.

Det sidste forsøg på at overtale Sovjetunionen til at handle sammen blev gjort af Hitler under Molotovs besøg i Berlin i November 1940. Men Molotov fulgte nøjagtigt Stalins instruktioner og begrænsede sig til en generel diskussion om den Tyske idé om Sovjetunionen, der blev medlem af Trepartskommission (Tripartit) pagten underskrevet af Tyskland, Italien og Japan i September 1940 og rettede imod Storbritannien og USA.

Ikke underligt, at Molotov allerede den 17. November, gav følgende instruktioner til den Sovjetiske befuldmægtigede repræsentant i London Ivan Maisky: “Til deres information… Ingen aftale blev underskrevet eller var beregnet til at blive underskrevet i Berlin. Vi udvekslede netop vores synspunkter i Berlin … og det var alt … Tilsyneladende synes Tyskerne og Japanerne ivrige efter at skubbe os mod Golfen og Indien. Vi afviste diskussionen om denne sag, da vi betragter sådanne råd fra Tysklands side som upassende. ”

Og den 25. november kaldte den Sovjetiske ledelse det for en dag, ved at officielt fremlægge Berlin betingelserne, der var uacceptable for nazisterne, herunder tilbagetrækning af Tyske tropper fra Finland, gensidig bistandstraktat mellem Bulgarien og USSR og en række andre. Det udelukkede således bevidst enhver mulighed for at tilslutte sig pagten. En sådan position formede bestemt Førerens intention om at slippe en krig løs mod USSR. Og allerede i December, ved at tilsidesætte advarsler fra sine strateger om den katastrofale fare for at have en to-frontskrig, godkendte Hitler Operation Barbarossa. Han gjorde dette med den viden, at Sovjetunionen var den største styrke, der modsatte ham i Europa og at den kommende kamp i øst ville afgøre resultatet af verdenskrigen. Og han var ikke i tvivl om Moskva kampagnens hurtighed og succes.

Og her vil jeg gerne fremhæve følgende: De vestlige lande var faktisk på det tidspunkt enige med de Sovjetiske aktioner og anerkendte Sovjetunionens intention om at sikre dens nationale sikkerhed.

Den 1. Oktober 1939, Winston Churchill, dengang Admiralitetets Første Herre, sagde i sin tale på radioen: “Rusland har ført en kold politik med egeninteresse… Men at de Russiske hære skulle stå på denne linje [hvilket betyder den nye vestlige grænse] var helt klart nødvendigt for Ruslands sikkerhed mod nazi truslen.”

Den 4. oktober 1939, hvor han talte i Overhuset, sagde Storbritanniens udenrigssekretær Lord Halifax: ”…det skal erindres, at den Sovjetiske regerings handlinger var at flytte grænsen i det væsentlige til den linje, der blev anbefalet på Versailles konferencen af ​​Lord Curzon… I citerer kun historiske kendsgerninger og mener, at de er uomtvistelige. ”Den fremtrædende Britiske politiker og statsmand David Lloyd George understregede, ”De Russiske hære besatte de territorier, der ikke er Polske og som med magt blev beslaglagt af Polen efter Første Verdenskrig… Det ville være en kriminel handling at sætte den Russiske fremgang på lige fod med den Tyske. “

I uformel kommunikation med den Sovjetiske befuldmægtigede repræsentant Ivan Maisky talte Britiske højtstående politikere og diplomater endnu mere åbent. Den 17. Oktober 1939 betroede Undersekretær for Udenrigsanliggender R. A. Butler ham, at de Britiske regeringskredse mente, at der ikke kunne være tale om at vende Vesteuropa og Hviderusland tilbage til Polen. Ifølge ham, hvis det havde været muligt at skabe et etnografisk Polen af ​​en beskeden størrelse med en garanti ikke kun for Sovjetunionen og Tyskland, men også for Storbritannien og Frankrig, ville den Britiske regering have betragtet sig som tilfreds. Den 27. oktober 1939 sagde Neville Chamberlains seniorrådgiver Horace Wilson, at Polen måtte gendannes som en uafhængig stat på sit etnografiske grundlag, men uden det vestlige Ukraine og Hviderusland.

Det er værd at bemærke, at der i løbet af disse samtaler også blev undersøgt mulighederne for at forbedre de Britisk-Sovjetiske relationer. Disse kontakter lagde i vid udstrækning grundlaget for fremtidig alliance og anti-Hitler koalition. Winston Churchill skiller sig ud blandt ansvarlige og fremsynet politikere og trods sin berygtede utilfredshed med Sovjetunionen, havde været for at samarbejde med Sovjetterne allerede før.

Tilbage i Maj 1939 sagde han i Underhuset, ”Vi vil være i dødelig fare, hvis vi ikke klarer at skabe en Stor Alliance mod aggressionen. Den værste dårskab… ville være at… fjerne ethvert naturligt samarbejde med Sovjet Rusland…”

Og efter begyndelsen af ​​fjendtlighederne i Europa, vedkendte han på sit møde med Ivan Maisky den 6. Oktober 1939, at der ikke var nogen alvorlige modsigelser mellem Storbritannien og USSR og at der derfor ikke var nogen grund til anstrengte eller utilfredsstillende forhold. Han nævnte også, at den Britiske regering var ivrig efter at udvikle handelsforbindelser og var villig til at diskutere andre foranstaltninger, der kunne forbedre forholdene.

Anden Verdenskrig skete ikke over natten og den startede heller ikke uventet eller pludselig. Og den Tyske aggression mod Polen, kom ikke ud af ingenting. Det var resultatet af en række tendenser og faktorer i verdens tids-politik. Alle begivenheder før krigen faldt på plads for at danne en dødelig kæde. Men uden tvivl var de vigtigste faktorer, der forudbestemte den største tragedie i menneskehedens historie, statens egoisme, fejhed, eftergivenhed af aggressoren, der vandt styrke og uvilligheden fra de politiske eliter, til at søge efter kompromis.

Derfor er det uretfærdigt at hævde, at det to-dages besøg i Moskva af den nazistiske udenrigsminister J. Ribbentrop var hovedårsagen til starten af ​​Anden Verdenskrig. Alle de førende lande er til en vis grad ansvarlige for dens udbrud. Hver af dem begik fatale fejl, idet de arrogant troede, at de kunne overliste andre, sikre ensidige fordele for sig selv eller holde sig væk fra den forestående globale katastrofe. Og denne kortsigtethed, afslaget på at oprette et kollektivt sikkerhedssystem, kostede millioner af liv og enorme tab.

Når det er sagt, agter jeg ikke på nogen måde at påtage mig en dommerrolle, at anklage eller frikende nogen, for ikke at igangsætte en ny runde med international informations konfrontation på det historiske felt, der kunne sætte lande og folk på kant med hinanden. Jeg mener, at det er akademikere med en bred repræsentation af respekterede lærde fra forskellige lande i verden, der skal søge efter en afbalanceret vurdering af, hvad der skete. Vi har alle brug for sandheden og objektiviteten. Fra min side har jeg altid opfordret mine kolleger til at opbygge en rolig, åben og tillidsbaseret dialog, for at se på den fælles fortid, på en selvkritisk og objektiv måde. En sådan tilgang vil gøre det muligt ikke at gentage de fejl, der blev begået dengang og sikre en fredelig og vellykket udvikling i de kommende år.

Imidlertid, er mange af vores partnere endnu ikke klar til at samarbejde. Tværtimod, når de forfølger deres mål, øgede de antallet og omfanget af informations angreb mod vores land og prøver at få os, til at give undskyldninger og føle os skyldige. De vedtager grundige hykleriske og politisk motiverede erklæringer. Således for eksempel, resolutionen om vigtigheden af ​​europæisk erindring for Europas fremtid, der blev godkendt af Europa Parlamentet den 19. September 2019, direkte beskyldte Sovjetunionen – sammen med det nazistiske Tyskland – for at udløse Anden Verdenskrig. Overflødigt at sige, der er ingen omtale af München i det overhovedet.

Jeg tror, ​​at sådan ”papirarbejde” – for jeg kan ikke kalde denne resolution et dokument – som klart er beregnet til at fremprovokere en skandale, er fyldt med reelle og farlige trusler. Faktisk blev det vedtaget af en meget respektabel institution. Og hvad viste det? Desværre afslørede det en bevidst politik, der havde til formål at ødelægge verdensordenen efter krigen, hvis skabelse var et spørgsmål om ære og ansvar for de lande, hvor en række repræsentanter, som i dag stemte for denne bedragerske beslutning. De udfordrede således konklusionerne fra Nürnberg-domstolen og det internationale samfunds bestræbelser på at skabe, efter de sejrrige universelle internationale institutioner fra 1945. Lad mig minde om i denne forbindelse, at selve processen med Europæisk integration, der førte til oprettelse af relevante strukturer, herunder Europa-Parlamentet, kun blev muligt på grund af de erfaringer, man har gjort fra fortiden og dens nøjagtige juridiske og politiske vurderinger. Og dem, der bevidst sætter denne konsensus i tvivl, undergraver grundlaget for hele Europa efter krigen.

Bortset fra at udgøre en trussel mod verdensordenens grundlæggende principper, rejser dette også visse moralske og etiske spørgsmål. At vanhellige og fornærme hukommelsen er ondskabsfuldt. Ondskabsfuldheden kan være bevidst, hyklerisk og temmelig forsætlig, som i situationen da erklæringer til mindet om 75-årsdagen for afslutningen af ​​Anden Verdenskrig, omtaler alle deltagere i Anti-Hitler koalitionen undtagen Sovjetunionen. Ondskabsfuldhed kan være kujonagtig som i den situation, hvor monumenter rejst til ære for dem, der kæmpede mod nazismen, blev revet ned og disse skammelige handlinger, er berettiget af de falske paroler i kampen mod en uvelkommen ideologi og påstået besættelse. Ondskabsfuldhed kan også være blodig som i situationen, når de der kommer ud mod nynazister og Bandera’s efterfølgere, dræbes og brændes. Igen kan ondskabsfuldhed have forskellige manifestationer, men det gør det ikke mindre modbydeligt.

Forsømning af historiens lektioner fører uundgåeligt til en hård tilbagebetaling. Vi vil opretholde sandheden baseret på dokumenterede historiske kendsgerninger. Vi vil fortsat være ærlige og uvildige om begivenhederne under Anden Verdenskrig. Dette inkluderer et stort projekt til at etablere Ruslands største samling af arkivregistre, film- og fotomateriale om Anden Verdenskrigs historie og førkrigstiden.

Sådan arbejde er allerede i gang. Mange nye, for nylig opdagede eller afklassificerede materialer blev også brugt til fremstilling af denne artikel. I den forbindelse kan jeg med alt ansvar oplyse, at der ikke er nogen arkivdokumenter, der bekræfter antagelsen om, at Sovjetunionen havde til hensigt at starte en forebyggende krig mod Tyskland. Den Sovjetiske militære ledelse fulgte faktisk en doktrin, hvorefter den Røde Hær i tilfælde af aggression, straks ville konfrontere fjenden, gå i offensiven og føre krig på fjendens territorium. Sådanne strategiske planer indebar dog ikke nogen hensigt om at angribe Tyskland først.

Naturligvis er militære planlægningsdokumenter, instruktions-breve fra de Sovjetiske og Tyske hovedkvarter nu tilgængelige for historikere. Endelig kender vi det sande begivenhedsforløb. Set fra perspektivet fra denne viden, er der mange der argumentere om handlinger, fejl og urigtige vurderinger af landets militære og politiske ledelse. I denne forbindelse vil jeg sige en ting: sammen med en enorm strøm af forkert information af forskellige slags, modtog Sovjetiske ledere ægte oplysninger om den kommende nazistiske aggression. Og i de førkrigs måneder, tog de skridt til at forbedre kampberedskabet i landet, herunder den hemmelige rekruttering, af en del, af de ansvarlige for militærtjeneste til militær træning og omplacering af enheder og reserver fra interne militære distrikter til de vestlige grænser.

Krigen kom ikke som en overraskelse, folk forventede den og forberedte sig på den. Men nazisternes angreb var virkelig, hidtil uset med hensyn til dens destruktive magt. Den 22. Juni 1941 stod Sovjetunionen overfor den stærkeste, mest mobiliserede og dygtigste hær i verden med det industrielle, økonomiske og militære potentiale i næsten hele Europa, der arbejdede for den. Ikke kun Værnemagten, men også Tysklands satellitter, militære kontingenter fra mange andre stater på det Europæiske kontinent, deltog i denne dødbringende invasion.

De mest alvorlige militære nederlag i 1941, bragte landet til randen af ​​katastrofe. Kamp styrke og kontrol måtte genoprettes med ekstreme midler, landsdækkende mobilisering og intensivering af alle anstrengelser fra staten og folket. I sommeren 1941, begyndte millioner af borgere, hundreder af fabrikker og industrier at blive evakueret, under fjendens ild øst for landet. Fremstillingen af ​​våben og ammunition, der var begyndt at blive forsynet til fronten allerede i den første militære vinter, blev lanceret bag linjerne på kortest mulig tid, og i 1943 overskrides satserne for Tysklands militære produktion og dets allierede.. I løbet af atten måneder gjorde det Sovjetiske folk noget, der syntes umuligt. Både på frontlinjerne og på hjemmefronten. Det er stadig svært at forstå og forestille sig, hvilken utrolig indsats, mod, dedikation, disse største resultater var værd.

Det Sovjetiske samfunds enorme magt, samlet ved ønsket om at beskytte deres hjemland, rejste sig mod den magtfulde, bevæbnet til tænderne, koldblodede nazistiske invaderende maskine. Det stod op, for at hævne sig på fjenden, der havde brudt, trampet fredeligt liv, folks planer og håb.

Naturligvis overtog frygt, forvirring og desperation nogle mennesker under denne forfærdelige og blodige krig. Der var forræderi og desertering. De hårde splittelser forårsaget af revolutionen og borgerkrigen, nihilisme, hån mod national historie, traditioner og tro, som Bolsjevikkerne forsøgte at pålægge, især i de første år efter at de kom til magten – alt dette havde sin indvirkning. Men den generelle holdning hos de Sovjetiske borgere og vores landsmænd, der befandt sig i udlandet var anderledes – at redde og beskytte moderlandet. Det var en reel og uigenkaldelig impuls. Folk ledte efter støtte i ægte patriotiske værdier.

De nazistiske ‘strateger’ var overbeviste om, at en enorm multinational stat let kunne bringes på hælen. De troede, at krigens pludselige udbrud, dens ubarmhjertighed og uudholdelige vanskeligheder, uundgåeligt ville forværre de interetniske forhold. Og at landet kunne opdeles i stykker.

Hitler sagde klart: “Vores politik over for de mennesker, der lever i stor Rusland, bør fremmes enhver form for uenighed og splittelse.”

Men helt fra de første dage var det tydeligt, at naziplanen var mislykkedes. Brest fæstningen blev beskyttet til den sidste dråbe blod af dens forsvarere, der repræsenterede mere end 30 etniske grupper. Under hele krigen – både i storskala afgørende slag og i beskyttelsen af ​​hvert fodfæste, hver meter af oprindeligt land – ser vi eksempler på sådan enhed.

Volga regionen og Ural, Sibirien og Fjernøsten, republikkerne i Centralasien og Transkaukasien blev hjemsted for millioner af evakuerede. Deres beboere delte alt, hvad de havde og gav al den støtte de kunne. Folkets venskab og gensidig hjælp, blev en virkelig ubrydelig fæstning for fjenden.

Sovjetunionen og Den Røde Hær, uanset hvad nogen forsøger at bevise i dag, gav det vigtigste og afgørende bidrag til nazismens nederlag. Dette var helte, der kæmpede til slutningen, omgivet af fjenden ved Bialystok og Mogilev, Uman og Kiev, Vyazma og Kharkov. De lancerede angreb nær Moskva og Stalingrad, Sevastopol og Odessa, Kursk og Smolensk. De befriede Warszawa, Beograd, Wien og Prag. De stormede Koenigsberg og Berlin.

Vi stræber efter ægte, usminket eller hvidkalket sandhed om krig. Denne nationale, menneskelige sandhed, som er hård, bitter og ubarmhjertig, er blevet overdraget til os af forfattere og digtere, der gik gennem ild og helvede i front forsøgene. For min generation, såvel som for mange andre, har deres ærlige og dybe historier, romaner, gennemtrængende grøfteprosa og digte, sat deres præg på sjælen for evigt. At ære veteraner, der gjorde alt, hvad de kunne for sejren og huske dem, der døde på slagmarken, er blevet vores moralske pligt.

Og i dag, det enkle og store i deres essenslinjer af Alexander Tvardovskys digt “Jeg blev dræbt i nærheden af ​​Rzhev…” dedikeret til deltagerne i det blodige og brutale slag under den store patriotiske krig i centrum af den Sovjet-Tyske frontlinie. I kampene om Rzhev og Rzhev Salient alene fra Oktober 1941 til marts 1943, mistede den Røde Hær 1.342.888 mennesker, inklusive sårede og savnede i aktion. For første gang kalder jeg disse forfærdelige, tragiske og langt fra komplette figurer indsamlet fra arkivkilder. Jeg gør det for at ære mindet om bedriften af kendte og navnløse helte, der af forskellige grunde var ufortjent og uretfærdigt lidt omtalt eller slet ikke nævnt i efterkrigsårene.

Lad mig nævne et andet dokument. Dette er en rapport fra Februar 1945, om erstatning fra Tyskland, af den allierede kommission for reparationer under ledelse af Ivan Maisky. Kommissionens opgave var at definere en formel, ifølge hvilken det besejrede Tyskland skulle betale for de skader, der blev båret af sejrsmagterne.

Kommissionen konkluderede, at ”antallet af soldat dage, som Tyskland tilbragte på den Sovjetiske front, er mindst 10 gange større end på alle andre allierede fronter. Den Sovjetiske front måtte også håndtere fire femtedele af Tyske tanks og omkring to tredjedele af de tyske fly.”

I det store og hele svarede USSR for omkring 75 procent af al militærindsats, der blev udført af Anti-Hitler koalitionen. I krigstiden rykkede den Røde Hær “jorden op” for 626 divisioner af aksestaterne, hvoraf 508 var Tyske.

Den 28. april 1942, sagde Franklin D. Roosevelt i sin adresse til den Amerikanske nation: ”Disse Russiske styrker har ødelagt og ødelægger flere af vores fjenders væbnede magt – tropper, fly, tanks og kanoner – end alle de andre Forenede Nationer tilsammen.” Winston Churchill skrev i sin besked til Joseph Stalin af 27. september 1944, at “det er den Russiske hær, der rev tarmen ud af den Tyske militærmaskine…”

En sådan vurdering har givet genklang over hele verden. Fordi disse ord er den store sandhed, som ingen var i tvivl om. Næsten 27 millioner Sovjetiske borgere mistede deres liv på fronterne, i Tyske fængsler, sultede ihjel og blev bombet, døde i ghettoer og ovne i nazistenes dødslejre. Sovjetunionen mistede en ud af syv af sine borgere, Storbritannien mistede en ud af 127, og USA mistede en ud af 320. Desværre, er dette tal af Sovjetunionens hårdeste og alvorlige tab ikke udtømmende. Det omhyggelige arbejde bør fortsættes med at gendanne navne og skæbner på alle, der er omkommet – Den Røde Hærs soldater, partisaner, underjordiske krigere, krigsfanger og koncentrationslejre og civile dræbt af dødskorpserne. Det er vores pligt. Og en særlig rolle her, tilhører medlemmer af søge-bevægelsen, militær-patriotiske og frivillige foreninger, projekter som den elektroniske database ”Pamyat Naroda” (Memory of the People), der indeholder arkivdokumenter. Og helt sikkert er der behov for et tæt internationalt samarbejde i en så fælles humanitær opgave.

Indsatsen fra alle lande og folk, der kæmpede mod en fælles fjende, resulterede i sejr. Den Britiske hær beskyttede sit hjemland mod invasion, bekæmpede nazisterne og deres satellitter i Middelhavet og Nordafrika. Amerikanske og Britiske tropper befriede Italien og åbnede den Anden Front. USA uddelte magtfulde og knusende angreb mod aggressoren i Stillehavet. Vi husker de enorme ofre fra det Kinesiske folk og deres store rolle i at besejre Japanske militarister. Lad os ikke glemme krigerne fra Kæmpende Frankrig, som ikke faldt for den skammelige kapitulation og fortsatte med at kæmpe mod nazisterne.

Vi vil også altid være taknemmelige for den bistand, som de allierede ydede til at forsyne Den Røde Hær med ammunition, råvarer, mad og udstyr. Og denne hjælp var betydelig – ca. 7 procent af Sovjetunionens samlede militære produktion.

Kernen i Anti-Hitler koalitionen begyndte at tage form umiddelbart efter angrebet på Sovjetunionen, hvor De Forenede Stater og Storbritannien ubetinget støttede den i kampen mod Hitlers Tyskland. På Teheran konferencen i 1943 dannede Stalin, Roosevelt og Churchill en alliance med stormagter, gik med til at udarbejde koalitionsdiplomati og en fælles strategi i kampen mod en fælles dødbringende trussel. Lederne af de Tre Store havde en klar forståelse af, at foreningen af ​​Sovjetunionens, USAs og Storbritanniens industrielle, ressource- og militære kapaciteter, vil give ubestridt overherredømme over fjenden.

Sovjetunionen opfyldte fuldt ud sine forpligtelser over for sine allierede og tilbød altid en hjælpende hånd. Den Røde Hær støttede således landingen af de Anglo-Amerikanske tropper i Normandiet, ved at gennemføre en storstilet Operation Bagration i Hviderusland. I Januar 1945, da de brød igennem til floden Oder, sluttede vores soldater den sidste magtfulde offensiv fra Værnemagten på vestfronten i Ardennes. Tre måneder efter sejren over Tyskland erklærede USSR, i fuld overensstemmelse med Yalta-aftalerne, krig mod Japan og besejrede den million stærke Kwantung-hær.

Tilbage i Juli 1941 erklærede den Sovjetiske ledelse, at “formålet med krigen mod fascistiske undertrykkere ikke kun var fjernelse af truslen over for vores land, men også hjælp til alle de Europæiske folk, der led under den Tyske fascismes åg.” I midten af ​​1944 var fjenden uddrevet fra stort set hele det Sovjetiske område. Imidlertid måtte fjenden gøres færdig i sin hule. Og så begyndte den Røde Hær sin frigørelses mission i Europa. Det reddede hele nationer fra ødelæggelse og slaveri og fra rædselen Holocaust. De blev reddet på bekostning af hundreder af tusinder af liv fra Sovjetiske soldater.

Det er også vigtigt ikke at glemme den enorme materielle bistand, som Sovjetunionen har ydet de frigjorte lande til at eliminere truslen om sult og til at genopbygge deres økonomier og infrastruktur. Det blev gjort på det tidspunkt, da asken strakte sig tusinder af mil hele vejen fra Brest til Moskva og Volga. For eksempel anmodede den Østrigske regering i Maj 1945, Sovjetunionen om at yde hjælp til mad, da den “ikke havde nogen anelse om, hvordan den kunne fodre sin befolkning i de næste syv uger før den nye høst.” Statskansler for den midlertidige regering for den Østrigske Republik, Karl Renner beskrev den Sovjetiske leders samtykke til at sende mad som en reddende handling, som Østrigerne aldrig ville glemme.

De allierede oprettede i fællesskab Den Internationale Militære Tribunal, for at straffe nazistiske politiske krigsforbrydere. Dens beslutninger indeholdt en klar juridisk kvalifikation af forbrydelser mod menneskeheden, såsom folkedrab, etnisk og religiøs renselse, antisemitisme og fremmedhad. Direkte og utvetydigt fordømte Nürnberg-tribunalet også medfølgerne fra nazisterne, samarbejdspartnere af forskellige slags.

Dette skammelige fænomen manifesterede sig i alle Europæiske lande. Sådanne figurer som Pétain, Quisling, Vlasov, Bandera, deres håndlangere og tilhængere – skønt de var forklædte som kæmpere for national uafhængighed eller frihed for kommunisme – er forrædere og slagtere. Med hensyn til umenneskelighed overskred de ofte deres mestre. I deres ønske om at tjene, som en del af særlige straffende grupper, udførte de villigt de mest umenneskelige ordrer. De var ansvarlige for sådanne blodige begivenheder som nedskydningen af Babi Yar, Volhynia-massakren, brændte Khatyn, handlinger med ødelæggelse af jøder i Litauen og Letland.

Også i dag forbliver vores holdning uændret – der kan ikke være nogen undskyldning for de kriminelle handlinger fra nazistiske samarbejdspartnere, der er ingen periode med begrænsninger for dem. Det er derfor forvirrende, at i visse lande, at de der er besudlet af samarbejdet med nazisterne, pludselig sidestilles med Anden Verdenskrigs veteraner. Jeg mener, at det er uacceptabelt at sidestille befriere med okkupanter. Og jeg kan kun betragte forherligelse af nazistiske samarbejdspartnere, som et forræderi mod mindet om vores fædre og bedstefædre. Et forræderi over de idealer, der forenede folk i kampen mod nazismen.

På det tidspunkt stod ledere for Sovjetunionen, De Forenede Stater og Storbritannien uden overdrivelse over for en historisk opgave. Stalin, Roosevelt og Churchill repræsenterede landene med forskellige ideologier, statslige ambitioner, interesser, kulturer, men de demonstrerede stor politisk vilje, steg over modsigelser og præferencer og satte de sande fredsinteresser i spidsen. Som et resultat var de i stand til at nå til enighed og opnå en løsning, som hele menneskeheden har draget fordel af.

Sejrsmagterne efterlod os et system, der er blevet indbegrebet af ​​den intellektuelle og politiske søgen i flere århundreder. En række konferencer – Teheran, Yalta, San Francisco og Potsdam – lagde grundlaget for en verden, der i 75 år ikke havde nogen global krig på trods af de skarpeste modsigelser.

Historisk revisionisme, de manifestationer som vi nu observerer i Vesten, primært med hensyn til emnet for Anden Verdenskrig og dens resultat, er farlige, fordi den groft og kynisk fordrejer forståelsen af ​​principperne for fredelig udvikling, der er fastlagt ved Yalta- og San Francisco konferencerne i 1945. Den største historiske opnåelse af Yalta og andre tiders beslutninger er aftalen om at skabe en mekanisme, der ville gøre det muligt for de førende magter, at forblive inden for rammerne af diplomatiet ved løsning af deres forskelle.

Det tyvende århundrede bragte store og omfattende globale konflikter, og i 1945 trådte atomvåben, der er i stand til fysisk at ødelægge Jorden også ind på scenen. Med andre ord er bilæggelse af tvister med magt blevet uoverkommeligt farligt. Og sejrherrerne i Anden Verdenskrig forstod det. De forstod og var opmærksomme på deres eget ansvar over for menneskeheden.

Den advarende fortælling om Nations League blev taget i betragtning i 1945. FNs Sikkerhedsråds struktur blev udviklet på en måde, til at gøre freds garantier så konkrete og effektive som muligt. Det er sådan, at institutionen for de faste medlemmer af Sikkerhedsrådet og vetoretten som deres privilegium og ansvar blev til.

Hvad er veto-kraften i FNs Sikkerhedsråd? For at sige det ligeud, er det, det eneste rimelige alternativ til en direkte konfrontation mellem større lande. Det er en erklæring fra en af ​​de fem beføjelser, at en beslutning er uacceptabel for den og er i strid med dens interesser og dens ideer om den rigtige tilgang. Og andre lande, selvom de ikke er enige, indtager denne holdning som givet og opgiver ethvert forsøg på at realisere deres ensidige indsats. Det betyder, at det på en eller anden måde er nødvendigt at søge kompromiser.

En ny global konfrontation startede næsten umiddelbart efter afslutningen af Anden Verdenskrig og var til tider meget hård. Og det faktum, at den kolde krig ikke voksede ind i den Tredje Verdenskrig, er blevet et klart vidnesbyrd om effektiviteten af ​​de aftaler, der er indgået af de Tre Store. De adfærdsregler, der blev aftalt under oprettelsen af ​​De Forenede Nationer, gjorde det muligt at minimere risiciene yderligere og holde konfrontation under kontrol.

Naturligvis kan vi se, at FN-systemet i øjeblikket oplever en vis spænding i sit arbejde og ikke er så effektivt, som det kunne være. Men FN udfører stadig sin primære funktion. Principperne i FNs Sikkerhedsråd er en unik mekanisme til forebyggelse af en større krig eller en global konflikt.

De opfordringer, der er blevet fremsat ganske ofte i de seneste år om at afskaffe vetoretten, for at nægte permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet særlige muligheder, er faktisk uansvarlige. Når alt kommer til alt, ville FN i det væsentlige blive Nationernes Forbund – et møde for tom tale uden nogen gearing på verdens processerne. Hvordan det endte er velkendt. Det er grunden til, at sejrsmagterne nærmede sig dannelsen af ​​det nye system af verdensordenen, med største alvor for at undgå gentagelse af fejl begået af deres forgængere.

Oprettelsen af ​​det moderne system for internationale forbindelser, er et af de vigtigste resultater af Anden Verdenskrig. Selv de mest uovervindelige modsigelser – geopolitisk, ideologisk, økonomisk – forhindrer os ikke i at finde former for fredelig sameksistens og interaktion, hvis der er lyst og vilje til at gøre det. I dag går verden gennem en ganske turbulent tid. Alt ændrer sig fra den globale magtbalance og indflydelse til de sociale, økonomiske og teknologiske fundament i samfundet, nationer og endda kontinenter. I de forudgående epoker, har skift af en sådan størrelse, næsten aldrig sket uden større militære konflikter. Uden magtkamp for at opbygge et nyt globalt hierarki. Takket være visdom og langsynethed i de allierede magters politiske figurer, var det muligt at skabe et system, der har afholdt sig fra ekstreme manifestationer af sådan objektiv konkurrence, historisk iboende i verdensudviklingen.

Det er vores pligt – alle dem, der tager politisk ansvar og først og fremmest repræsentanter for sejrsmagterne i Anden Verdenskrig – at garantere, at dette system opretholdes og forbedres. I dag som i 1945, er det vigtigt at demonstrere politisk vilje og diskutere fremtiden sammen. Vores kolleger – Hr. Xi Jinping, Hr. Macron, Hr. Trump og Hr. Johnson – støttede det Russiske initiativ til at afholde et møde med lederne i de fem atomvåben stater, faste medlemmer af Sikkerhedsrådet. Vi takker dem for dette og håber, at et sådant møde ansigt til ansigt, kunne finde sted så hurtigt som muligt.

Hvad er vores vision om dagsordenen for det kommende topmøde? For det første ville det efter vores mening være nyttigt at diskutere trin til udvikling af kollektive principper i verdensanliggender. At tale ærligt om spørgsmålene om bevarelse af fred, styrkelse af global og regional sikkerhed, strategisk våbenkontrol, om fælles bestræbelser på at bekæmpe terrorisme, ekstremisme og andre store udfordringer og trusler.

Et særligt punkt på dagsordenen for mødet er situationen i den globale økonomi. Og frem for alt, at overvinde den økonomiske krise forårsaget af coronavirus-pandemien. Vores lande træffer hidtil usete foranstaltninger, for at beskytte menneskers sundhed og liv og for at støtte borgere, der har befundet sig i vanskelige livssituationer. Vores evne til at arbejde sammen og som virkelige partnere, vil vise hvor alvorlig virkningen af ​​pandemien vil blive og hvor hurtigt den globale økonomi kommer ud af recessionen. Derudover er det uacceptabelt at omdanne økonomien til et instrument for pres og konfrontation. Populære emner inkluderer miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaforandringer samt sikring af det globale informationsrum.

Den dagsorden, som Rusland foreslår for det kommende topmøde for de Fem, er ekstremt vigtig og relevant både for vores lande og for hele verden. Og vi har specifikke ideer og initiativer til alle tingene.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at topmødet mellem Rusland, Kina, Frankrig, De Forenede Stater og Storbritannien vil spille en vigtig rolle i at finde fælles svar på moderne udfordringer og trusler og vil demonstrere et fælles engagement i alliancens ånd, til de høje humanistiske idealer og værdier, som vores fædre og bedstefædre, kæmpede skulder ved skulder for.

Trækkende på en delt historisk hukommelse, kan vi stole på hinanden og skal gøre det. Dette vil tjene som et solidt grundlag for vellykkede forhandlinger og samordnede handlinger med henblik på at styrke stabiliteten og sikkerheden på planeten med henblik på velstand og trivsel for alle stater. Uden overdrivelse er det vores fælles pligt og ansvar over for hele verden, over for de nuværende og fremtidige generationer.