Spring til indhold
  • 38 min read

Pentagons Bio-Våben af Dilyana Gaytandzhieva

Kilde: Dilyana | ArmsWatch af Dilyana Gaytandzhieva

Den Amerikanske hær producerer regelmæssigt dødbringende vira, bakterier og toksiner i direkte strid med FN’s konvention om forbud mod Biologiske Våben. Hundredtusinder af uvidende mennesker udsættes systematisk for farlige patogener og andre uhelbredelige sygdomme. Ved hjælp af diplomatisk dække, tester forskere i Bio-krigsførelse menneskeskabte vira på Pentagon bio laboratorier i 25 lande over hele verden.

Disse Amerikanske bio-laboratorier er finansieret af Defense Threat Reduction Agency (DTRA), under et $ 2,1 milliarder militært program – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), og er placeret i tidligere Sovjetlande som Georgien og Ukraine, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika.

Georgien som testområde

Lugar Center er Pentagon’s bio-laboratorium i Georgia. Det ligger kun 17 km fra den Amerikanske Vaziani militære luftbase i hovedstaden Tbilisi. Tilknyttet det militære program er biologer fra US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) sammen med private entreprenører. Bio-safety Level 3 Laboratoriet er kun tilgængeligt for Amerikanske statsborgere med sikkerhedsgodkendelse. De får diplomatisk immunitet i henhold til aftalen mellem USA og Georgien fra 2002 om forsvarssamarbejde.

Lugar Center, Republikken Georgien
Den Amerikanske hær er blevet udsendt til Vaziani Militær Luftbasen, 17 km fra Pentagon bio-laboratoriet ved Lugar Centeret.
DoD-krav til entreprenører under DTRA-programmet i tidligere Sovjetlande som Georgien, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan og Kasakhstan. Kilde: fbo.gov
Aftalen mellem USA og Georgien giver diplomatisk status til det Amerikanske militær og civilt personel (herunder diplomatiske køretøjer), der arbejder på Pentagon-programmet i Georgien.

Information indhentet fra det Amerikanske føderale kontrakt register, præciserer nogle af de militære aktiviteter på Lugar Centeret – blandt dem forskning i bio-agenser (miltbrand, tularæmi) og virussygdomme (f.eks Krim-Congo Hæmoragisk Feber), og indsamling af biologiske prøver til fremtidige eksperimenter.

Pentagon entreprenører producere bio agenter (midler) under diplomatisk dækning

Defense Threat Reduction Agency (DTRA) har outsourcet meget af arbejdet under det militære program til private virksomheder, som ikke holdes ansvarlige over for Kongressen, og som kan fungere mere frit og bevæge sig rundt om retsstatsprincippet.  Amerikansk civilt personel, der udfører arbejde på Lugar Center, har også fået diplomatisk immunitet, selv om de ikke er diplomater. Derfor kan private virksomheder udføre arbejde under diplomatisk dække for den Amerikanske regering, uden at være under direkte kontrol af værtsstaten – i dette tilfælde Republikken Georgien.

Denne praksis bruges ofte af CIA til at dække sine agenter. Tre private Amerikanske virksomheder arbejder på det Amerikanske biolaboratorium i Tbilisi – CH2M Hill, Battelle og Metabiota. Ud over Pentagon udfører disse private entreprenører forskning for CIA og forskellige andre offentlige myndigheder.

CH2M Hill er blevet tildelt 341,5 millioner dollars DTRA kontrakter under Pentagon’s program for bio-laboratorier i Georgien, Uganda, Tanzania, Irak, Afghanistan, Sydøstasien. Halvdelen af dette beløb ($ 161,1 millioner), tildeles Lugar Center i henhold til den Georgiske kontrakt. Ifølge CH2M Hill har den Amerikanske virksomhed sikret sig biologiske agenser og ansat tidligere biokrigsforskere ved Lugar Centreret. Disse er forskere der arbejder for et andet Amerikansk selskab, der er involveret i det militære program i Georgien – Battelle Memorial Institute.

Battelle som en $59 millioners underleverandør på Lugar Center, har stor erfaring med forskning i bio-agenter, da virksomheden allerede har arbejdet på det Amerikanske Bio-våben Program under 11 tidligere kontrakter med den Amerikanske hær (1952-1966).

Kilde: US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, vol. II, 1977, p. 82

Den private virksomhed udfører arbejde for Pentagons DTRA biolaboratorier i Afghanistan, Armenien, Georgien, Uganda, Tanzania, Irak, Afghanistan og Vietnam. Battelle udfører forskning, udvikling, testning og evaluering ved hjælp af både meget giftige kemikalier og højpatogene biologiske agenser for en bred vifte af amerikanske regeringsorganer. Det er blevet tildelt for $2 milliarder føderale kontrakter i alt og rangerer 23 på Top 100 i den Amerikanske liste af offentlige entreprenører.

CIA-Battelle projektet klar vision

Project Clear Vision (1997 og 2000) -en fælles undersøgelse af CIA og Battelle Memorial Institute, i henhold til en kontrakt tildelt af agenturet, rekonstruerede og testede en Sovjetisk æra miltbrand bombelet, for at teste dens sprednings egenskaber. Projektets erklærede mål var at vurdere bioagenters formidlingskarakteristika for bomber. Den hemmelige CIA-Battelle-operation, blev udeladt fra de Amerikanske erklæringer om biologiske våben der blev indgivet til FN.

Tophemmelige eksperimenter

Battelle har drevet et Top Hemmeligt Bio-laboratorium (National Biodefense Analysis and Countermeasures Center – NBACC) på Fort Detrick, Maryland under en US Department of Homeland Security (DHS) kontrakt for det sidste årti. Virksomheden er blevet tildelt en $ 344.4 millioner føderal kontrakt (2006 – 2016) og en anden $ 17.3 millioner kontrakt (2015 -2026) af DHS.

NBACC er klassificeret som en Amerikansk Tophemmelig facilitet. Photo credit: DHS

Blandt de hemmelige eksperimenter, udført af Battelle i NBACC, er: Vurdering af pulverformidlingsteknologi;  Vurdering af faren ved aerosoliserede toksiner og vurdering af virulens af B. Pseudomallei (Meliodosis) som funktion af aerosolpartikel hos ikke-menneskelige primater. Melioidosis har potentiale til at blive udviklet som et biologisk våben, derfor er det klassificeret som en kategori B. Bioterrorism Agent. B. Pseudomallei blev undersøgt af USA som et potentielt biovåben i fortiden.

Udover de militære eksperimenter på Lugar Center i Georgien, har Battelle allerede produceret bioterrorisme agenter på Biosikkerheds Niveau 4 NBACC Top Hemmelige Laboratorie på Fort Detrick i USA. En NBACC præsentation lister 16 forsknings prioriteter for laboratoriet. Blandt dem til at karakterisere klassiske, nye og genetisk manipulerede patogener for deres BTA (biological threat agent) potentiale; vurdere arten af utraditionel, ny og ikke-endemisk induktion af sygdomme fra potentiel BTA og udvide testkapaciteten for aerosoludfordringer for ikke-menneskelige primater.

Forskere udvikler patogener ved NBACC-laboratoriet. Billedkredit: NBACC

Det Amerikanske selskab Metabiota Inc. er blevet tildelt $ 18.4 millioner føderale kontrakter under Pentagons DTRA-program i Georgien og Ukraine for videnskabelig og teknisk rådgivning. Metabiota tjenester omfatter globale feltbaserede forskning i biologiske trusler, patogen opdagelse, udbruds respons og kliniske forsøg. Metabiota Inc. var blevet hyret af Pentagon til at udføre arbejde for DTRA før og under Ebola-krisen i Vestafrika og blev tildelt $ 3,1 millioner (2012-2015) for arbejde i Sierra Leone – et af landene i epicentret for Ebola-udbruddet.

Metabiota arbejdede på et Pentagons projekt i epicentret af ebolakrisen, hvor tre Amerikanske biolaboratorier er placeret.

En rapport fra 17. juli 2014 udarbejdet af Viralt Hæmoragisk Feber-konsortium, beskyldte Metabiota Inc. for ikke at overholde en eksisterende aftale om, hvordan man rapporterer testresultater og for at omgå Sierra Leonesiske forskere, der arbejder der. Rapporten rejste også muligheden for, at Metabiota kultiverede blodlegemer på laboratoriet, noget rapporten sagde var farligt, samt fejldiagnosticering af raske patienter. Alle disse påstande blev afvist af Metabiota.

2011, Lugar Center, Andrew C. Weber (til højre) – USA’s Assisterende Forsvarsminister (2009-2014), USA’s DoD Vicekoordinator for Ebolarespons (2014-2015), er i øjeblikket Metabiota (den Amerikanske kontraktør) medarbejder.

Militære eksperimenter på bidende insekter

Entomologisk krigsførelse er en form for biologisk krigsførelse, der bruger insekter til at overføre sygdomme. Pentagon har angiveligt udført sådanne entomologiske tests i Georgien og Rusland. I 2014 blev Lugar Center udstyret med et insektanlæg og lancerede projektet “Bevidstgørelse om barcoding af sandfluer i Georgien og Kaukasus”. Projektet dækkede et større geografisk område uden for Georgien – Kaukasus. I 2014-2015 blev Phlebotomine sandfluearter indsamlet under et andet projekt “Surveillance Work on Acute Febrile Illness”, og alle (hun) sandfluer blev testet for at bestemme deres infektionshastighed. Et tredje projekt, herunder også sand flue indsamling, undersøgte egenskaberne af deres spytkirtler.

Som følge heraf har Tbilisi været inficeret med bidende fluer siden 2015. Disse bidende insekter lever indendørs, i badeværelser, hele året rundt, hvilket ikke var den typiske adfærd af disse arter i Georgien tidligere (normal phlebotomine flyve sæson i Georgien er usædvanligt kort – fra juni til september). Lokale folk klager over at blive bidt af disse ny opkomne fluer, mens de er nøgne i deres badeværelser. De har også en stærk modstand mod kulde og kan overleve selv i temperaturer under nul i bjergene.

Bidende fluer i Dagestan, Rusland

Siden starten af Pentagon-projektet i 2014, har fluer svarende til dem i Georgien optrådt i nabolandet Dagestan (Rusland). Ifølge lokalbefolkningen bider de og forårsager udslæt. Deres ynglehabitater er husafløb.

Fluer fra Phlebotomine-familien bærer farlige parasitter i deres spyt, som de overfører gennem bid til mennesker. Sygdommen, som disse fluer bærer, er af stor interesse for Pentagon. I 2003 under den Amerikanske invasion af Irak, blev  Amerikanske soldater alvorligt bidt af sand fluer og pådrog sig Leishmoniasis. Sygdommen er hjemmehørende i Irak og Afghanistan og hvis den forbliver ubehandlet, den akutte form for Leishmoniasis er den dødelig.

En rapport fra den Amerikanske hær fra 1967 “Leddyr af medicinsk betydning i Asien og Det Europæiske Sovjetunionen” viser alle lokale insekter, deres fordeling og de sygdomme de bærer. Bidende fluer der lever i afløb er også opført i dokumentet. Deres naturlige levesteder er imidlertid Filippinerne, ikke Georgien eller Rusland.

Source: “Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR”, US Army report, 1967

Operation Whitecoat: Inficerede fluer testet for at bide mennesker

Sand flue

I 1970 og 1972 blev Sand Flue Feber tests udført på mennesker, ifølge en afklassificeret rapport fra den Amerikanske hær –  Activities in the US, Biological Warfare Programs, 1977, vol. II, s. 203.  Under operationen Whitecoat blev frivillige udsat for bid af inficerede sand fluer.  Operation Whitecoat var et bioforsvar medicinsk forskningsprogram udført af den Amerikanske hær på Fort Detrick, Maryland mellem 1954 og 1973.

På trods af den officielle afslutning af det Amerikanske biovåbenprogram, udførte USAMRIID i 1982 et eksperiment, hvis sandfluer og myg kunne være vektorer af Rift Valley Virus, Denguefeber, Chikungunya og Østlig Hesteencefalitis – vira, som den Amerikanske hær undersøgte for deres potentiale som biovåben.

Dræber insekter

A. Aegupti

Pentagon har en lang historie i at bruge insekter som vektorer for sygdomme. Ifølge en delvist afklassificeret rapport fra den Amerikanske hær fra 1981, udførte Amerikanske biokrigsforskere en række forsøg med insekter. Disse operationer var en del af den Amerikanske Entomologiske Krigsførelse under programmet for Biologiske Våben i USA.

Pentagon: Sådan dræber du 625.000 mennesker for kun $ 0,29 omkostninger pr. Død

En rapport fra den Amerikanske hær i 1981 sammenlignede to scenarier – 16 samtidige angreb på en by med A. Aegupti myg, inficeret med gul feber og aerosolangreb med Tularæmi og vurderede deres effektivitet i omkostninger og tab.

Operation Big Itch: Felttest blev udført for at bestemme dækningsmønstre og overlevelsesevne af den tropiske rotte loppe Xenopsylla cheopis til brug som en sygdoms vektor i biologisk krigsførelse.

Operation Big Buzz: 1 million A. Aeugupti myg blev produceret, 1/3 blev placeret i ammunition og smidt ned fra fly eller spredt på jorden. Myggene overlevede turen gennem luften og søgte aktivt menneskeblod.

Kilde: Evaluering af Entomologisk Krigsførelse som en potentiel fare for de Amerikanske og Europæiske NATO-nationer, USA’s Hær, rapport fra marts 1981

Operation May Day: Aedes Aegupti myg blev spredt gennem jordbaserede metoder i Georgien, USA, under en Amerikansk hær operation med kodenavnet May Day.

Dele af den Amerikanske hærs rapport fra 1981, såsom “Masseproduktion af Aedes Aegypti” er ikke blevet afklassificeret, hvilket potentielt betyder, at projektet stadig er i gang.

Aedes Aegypti, også kendt som gul feber myg, har været meget udbredt i Amerikanske militære operationer. Den samme art af myg hævdes at være vektorer af denguefeber, chikungunya og zikavirus, som forårsager genetiske misdannelser hos nyfødte.

Operation Bellweather

Den Amerikanske Hærs Kemiske Forsknings- og Udviklingskommando, afdeling for Biologiske Våben, studerede udendørs mygs bidende aktivitet i en række feltforsøg på Dugway Proving Ground, Utah, i 1960. Jomfru hunner Aedes aegypti myg, som var blevet udsultet, blev testet på tropper ud i det fri.

Militære eksperimenter med tropiske myg og flåter i Georgien

Sådanne arter af myg og lopper (studeret tidligere under USA’s Entomologisk Krigsførelsesprogram) er også blevet indsamlet i Georgien og testet på Lugar Centeret.

Under DTRA-projektet “Virus og andre Arbovirus i Georgien” i 2014 blev den aldrig før sete tropiske myg Aedes albopictus opdaget for første gang, og efter årtier (60 år) blev eksistensen af Aedes Aegypti myg bekræftet i Vest Georgien.

Aedes Albopictus er en vektor af mange virale patogener, gul feber-virus, dengue, Chikungunya og Zika.

Disse tropiske myg Aedes Albopictus, der aldrig er set før i Georgien, er også blevet påvist i nabolandet Rusland (Krasnodar) og Tyrkiet, ifølge data fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Deres spredning er usædvanlig for denne del af verden.

Aedes Aegupti Myg er kun blevet distribueret i Georgien, det sydlige Rusland og det nordlige Tyrkiet. De blev opdaget for første gang i 2014 efter starten af Pentagon-programmet på The Lugar Center.

Under et andet DTRA-projekt “Epidemiologi og økologi i Tularæmi i Georgien” (2013-2016) blev der indsamlet 6.148 jordkryds; 5.871 blev indsamlet fra kvæget, og 1.310 lopper og 731 flåter blev fanget. I 2016 blev yderligere 21.590 flåter indsamlet og undersøgt på Lugar Center.

Miltbrand udbrud i Georgien og NATO Menneskelige Forsøg

I 2007 sluttede Georgien sin politik om at have årligt obligatorisk miltbrands dyrehold vaccination. Som følge heraf nåede morbiditeten af sygdommen sit højdepunkt i 2013. Samme år startede NATO forsøg med humant baseret miltbrandvaccine på Lugar Center i Georgia.

Pentagon Forskning i Russisk miltbrand

Miltbrand er en af de bio midler der blev våbeniseret af den Amerikanske hær i fortiden. På trods af Pentagons påstande om, at dets program kun er defensivt er der fakta om det modsatte. I 2016 på Lugar Centeret udførte Amerikanske forskere forskning på “Genomsekvensen af den Sovjetiske / Russiske Bacillus anthracis Vaccine Strain 55-VNIIVViM”, som blev finansieret af det Amerikanske Defense Threat Reduction Agency’s (DTRA) Cooperative Biological Engagement Program i Tbilisi, og administreres af Metabiota (den Amerikanske entreprenør under Pentagon-programmet i Georgien).

I 2017 finansierede DTRA yderligere forskning – Ten Genom Sequences of Human and Livestock Isolates of Bacillus anthracis from the Country of Georgia, som blev udført af USAMRU-G på Lugar Center.

34 personer smittet med Krim-Congo Hæmoragisk feber (CCHF) i Georgien

Krim-Congo hæmoragisk feber (CCHF) er forårsaget af infektion gennem en krydsbåren virus (Nairovirus). Sygdommen blev først karakteriseret på Krim i 1944 og fik navnet Krim hæmoragisk feber. Det blev senere anerkendt i 1969 som årsag til sygdom i Congo, hvilket resulterede i sygdommens nuværende navn. I 2014 blev 34 personer smittet (heriblandt et 4-årigt barn) med CCHF. 3, hvoraf det døde. Samme år studerede Pentagon biologer virussen i Georgien under DTRA-projektet “Epidemiologi af febersygdomme forårsaget af Denguefeber virus og andre Arbovirus i Georgien. Projektet omfattede test på patienter med febersymptomer og indsamling af flåter, som mulige vektorer af CCHV til laboratorieanalyse.

Årsagen til CCHF-udbruddet i Georgien er endnu ukendt. Ifølge den lokale Veterinærafdelings Rapport er kun en flåt fra alle de indsamlede arter fra de inficerede landsbyer, testet positive for sygdommen. På trods af de lokale myndigheders påstande om, at virussen blev overført til mennesker fra dyr, var alle dyreblodprøver også negative. Manglen på inficerede flåter og dyr er uforklarlig i betragtning af den kraftige stigning i CCHF-menneskelige tilfælde i 2014, hvilket betyder at udbruddet ikke var naturligt og virussen blev spredt forsætligt.

I 2016 blev yderligere 21.590 flåter indsamlet til DNA-database til fremtidige undersøgelser på Lugar Centeret under Pentagon-projektet “Vurdering af Seroprevalens og genetisk mangfoldighed af Krim-Congo Hæmoragisk FeberVirus (CCHFV) og Hantavirus i Georgien”.

Symptomer på CCHF

Militært bio-lab beskyldes for dødbringende CCHF udbrud i Afghanistan

Der er også rapporteret om 237 tilfælde af Krim-Congo Hæmoragisk feber (CCHF) i hele Afghanistan, hvoraf 41 var dødelige pr. december 2017. Ifølge Afghanistans Sundhedsministerium er de fleste af tilfældene registreret i hovedstaden Kabul, hvor der er rapporteret 71 tilfælde med 13 dødsfald, og i provinsen Herat nær grænsen til Iran (67 tilfælde).

Afghanistan er et af 25 lande over hele verden med Pentagon bio-laboratorier på deres territorium. Projektet i Afghanistan er en del af det Amerikanske bioforsvarsprogram – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), som er finansieret af Defense Threat Reduction Agency (DTRA). DTRA entreprenører, der arbejder på Lugar Centeret i Georgien, CH2M Hill og Battelle har også indgået kontrakt for programmet i Afghanistan. CH2M Hill er blevet tildelt en kontrakt på $ 10,4 millioner (2013-2017). Pentagon entreprenører i Afghanistan og Georgien er de samme, det er de sygdomme der breder sig blandt lokalbefolkningen i begge lande også.

Hvorfor Pentagon indsamler og studerer flagermus

Flagermus er angiveligt reservoirværter for Ebola Virus , Mellemøsten Luftvejssyndrom (MERS) og andre dødelige sygdomme. Men de præcise måder disse vira overføres til mennesker er i øjeblikket ukendt. Talrige undersøgelser er blevet udført under DTRA Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), i en søgen efter dødelige patogener af militær betydning i flagermus.

221 flagermus blev aflivet på Lugar Center til forskningsformål i 2014.

Flagermus har fået skylden for det dødelige ebolaudbrud i Afrika (2014-2016). Men ingen afgørende beviser for præcis, hvordan virus “sprang” til mennesker er nogensinde blevet leveret, hvilket rejser mistanke om forsætlig og ikke naturlig infektion.

Udvikling af dødbringende vira er lovligt i USA

MERS-CoV menes at stamme fra flagermus og spredes direkte til mennesker og / eller kameler. Men ligesom Ebola, er de præcise måder virussen spreder sig på ukendt. 1.980 tilfælde med 699 dødsfald blev rapporteret i 15 lande over hele verden (i juni 2017) forårsaget af MERS-CoV.

MERS-CoV er en af de vira, der er blevet manipuleret af USA og undersøgt af Pentagon, samt Influenza og SARS. Bekræftelse af denne praksis er Obamas midlertidige forbud mod statslig finansiering af en sådan “dobbeltbrug” forskning. Moratoriet blev ophævet i 2017 og forsøgene er fortsat. Forbedrede potentielle pandemiske patogener (OPP’er) eksperimenter er lovlige i USA. Sådanne forsøg har til formål at øge patogenernes overførbarhed og/eller virulens.

Tularæmi som Biovåben

F. Tularensis er en meget smitsom bakterie og har potentiale til at blive våben til brug gennem aerosolangreb.

Tularæmi, også kendt som Kanin Feber, er klassificeret som en bioterrorisme agent og blev udviklet i fortiden som sådan af USA. Men Pentagons forskning i tularæmi fortsætter, såvel som på mulige vektorer af bakterier som flåter og gnavere, der forårsager sygdommen. DTRA har iværksat en række projekter om tularæmi sammen med andre særligt farlige patogener i Georgien. Især farlige patogener (EDP’er) eller udvalgte midler, udgør en stor bekymring for folkesundheden globalt.

Disse højpatogene midler har potentiale til at blive våbeniseret, med bevis for deres militære betydning set gennem følgende Pentagon-projekter: Epidemiologi og økologi af Tularæmi i Georgien (2013-2016) (60.000 vektorer blev indsamlet til stammeisolater og genomforskning);  Epidemiologi af human tularæmi i Georgien og human sygdom Epidemiologi og overvågning af særligt farlige patogener i Georgien (undersøgelse af udvalgte midler blandt patienter med udifferentieret feber og hæmoragisk feber / septisk chok).

Pentagon bio-laboratorier spreder sygdomme i Ukraine

DoD Defense Threat Reduction Agency (DTRA) har finansieret 11 biolaboratorier i det tidligere Sovjetiske land Ukraine, der grænser op til Rusland.

Det Amerikanske militærprogram er følsomme oplysninger

Ukraine har ingen kontrol over de militære biolaboratorier på sit eget territorium. I henhold til 2005-aftalen mellem den Amerikanske DoD og Ministeriet for Sundhed i Ukraine, er det for den Ukrainske regering forbudt at offentliggøre følsomme oplysninger om det Amerikanske program -og Ukraine er forpligtet til at overføre til det Amerikanske forsvarsministerium (DoD) farlige patogener til biologisk forskning. Pentagon har fået adgang til visse statshemmeligheder i Ukraine i forbindelse med projekterne i henhold til deres aftale.

Biokrigsforskere under diplomatisk dækning

Blandt de bilaterale aftaler mellem USA og Ukraine er oprettelsen af Videnskabs- og teknologicenter i Ukraine (STCU) – en international organisation finansieret hovedsageligt af den Amerikanske regering, som har fået diplomatisk status. STCU støtter officielt projekter af forskere, der tidligere var involveret i det Sovjetiske Biologiske Våbenprogram. I løbet af de sidste 20 år, har STCU investeret over 285 millioner dollars i finansiering og forvaltning af omkring 1.850 projekter af forskere, der tidligere har arbejdet på udvikling af masseødelæggelsesvåben.

Det Amerikanske personale i Ukraine arbejder under diplomatisk dække.

364 Ukrainere døde af svineinfluenza

Et af Pentagons laboratorier ligger i Kharkiv, hvor mindst 20 Ukrainske soldater i januar 2016 døde af influenzalignende virus på bare to dage, hvor yderligere 200 blev indlagt. Den Ukrainske regering meldte ikke om de døde Ukrainske soldater i Kharkiv. I marts 2016 blev der rapporteret 364 dødsfald i hele Ukraine (81,3 % forårsaget af svineinfluenza A (H1N1) pdm09 – den samme stamme, som forårsagede verdenspandemien i 2009).

Politiet efterforsker smitte med uhelbredelig sygdom

En meget mistænkelig Hepatitis A infektion spredes hurtigt på få måneder i hele det sydøstlige Ukraine, hvor de fleste af Pentagon biolabs er placeret.

37 personer er blevet indlagt for Hepatitis A i den Ukrainske by Mykolaiv i januar 2018. Det lokale politi har iværksat en undersøgelse af “infektion med human immundefektvirus og andre uhelbredelige sygdomme”. For tre år siden blev mere end 100 mennesker i samme by smittet med kolera.  Begge sygdomme hævdes at have spredt sig gennem forurenet drikkevand.

I sommeren 2017 blev 60 personer med Hepatitis A indlagt på hospitalet i byen Zaporizhia, årsagen til dette udbrud er stadig ukendt.

I Odessa-regionen blev 19 børn fra et børnehjem indlagt for hepatitis A i juni 2017.

29 tilfælde af hepatitis A blev rapporteret i Kharkiv i november 2017. Virussen blev isoleret i forurenet drikkevand. En af Pentagon bio-labs er placeret i Kharkiv, som blev beskyldt for det dødelige Influenza udbrud for et år siden, som kostede 364 ukrainere livet.

Ukraine og Rusland ramt af ny stærk virulent kolera infektion I 2011 blev Ukraine ramt af et koleraudbrud. 33 patienter blev efter sigende indlagt for svær diarré. Et andet udbrud ramte landet i 2014, da mere end 800 mennesker over hele Ukraine blev rapporteret at have pådraget sig sygdommen. Alene i 2015 blev der registreret mindst 100 nye tilfælde i byen Mykolaiv.

Vibrio cholera

En ny stærk virulent variant af kolera agensen Vibrio kolera, med en høj genetisk lighed med de stammer, der blev rapporteret i Ukraine ramte Moskva i 2014. Ifølge en 2014 undersøgelse af Russisk Institut for forskning mod anti-Pest,  genetisk undersøgelse af kolerastammen isoleret i Moskva, lignede de bakterier der forårsagede epidemien i nabolandet Ukraine.

Med det Sydlige Forskningsinstitut, en af de Amerikanske entreprenører, der arbejder på biolaboratorierne i Ukraine, har projekter om kolera, samt influenza og zika – alle patogener af militær betydning for Pentagon.

Sammen med det Sydlige Forskningsinstitut, operere to andre private Amerikanske virksomheder med at drive militære bio-laboratorier i Ukraine – Black&Veatch og Metabiota.

Black&Veatch Special Project Corp blev tildelt $198.7 millioner DTRA kontrakter til at bygge og drive bio-laboratorier i Ukraine (under to 5-årige kontrakter i 2008 og 2012 i alt $128.5 millioner), samt i Tyskland, Aserbajdsjan, Cameroun, Thailand, Etiopien, Vietnam og Armenien.

Metabiota er blevet tildelt en $ 18,4 millioner føderale kontrakt under programmet i Georgien og Ukraine. Dette Amerikanske selskab fik også indgået kontrakt om at udføre arbejde for DTRA før og under Ebola-krisen i Vestafrika, virksomheden blev tildelt $ 3.1 millioner (2012-2015) for arbejde i Sierra Leone. Det Sydlige Forskningsinstitut har været en primær underleverandør under DTRA-programmet i Ukraine siden 2008. Virksomheden var også primært Pentagon entreprenør i fortiden, under det Amerikanske Biologiske Våben Program for forskning og udvikling af bio-agenser med 16 kontrakter mellem 1951 og 1962.

Kilde: USA’s hærs aktiviteter i USA, biologiske krigsførelsesprogrammer, vol. II, 1977, s. 82

Sovjetiske afhoppere producerede miltbrand til Pentagon

Det Sydlige Forskningsinstitut var også underleverandør på et Pentagon program for miltbrand forskning i 2001. Hovedentreprenøren var Advanced Biosystems, hvis præsident på det tidspunkt var Ken Alibek (en tidligere Sovjetisk mikrobiolog og biologisk krigsførelses ekspert fra Kasakhstan, der afhoppede til USA i 1992).

Ken Alibek

Ken Alibek var den første vicedirektør for Biopreparat, hvor han førte tilsyn med et program for biologiske våbenfaciliteter og var Sovjetunionens vigtigste ekspert i miltbrand. Efter sin afhopning til USA var han engageret i Pentagons forskningsprojekter.

$ 250 000 for lobbyvirksomhed Jeff Sessions for “forskning for USA’s efterretningstjenester”

Det Sydlige Forskningsinstitut lobbyet den Amerikanske Kongres og Det Amerikanske Udenrigsministerium hårdt for “spørgsmål i forbindelse med forskning og udvikling for Amerikanske efterretningstjenester” og “forsvarsrelateret forskning og udvikling”. Lobbyaktiviteterne faldt sammen med starten af Pentagon projekterne om biolaboratorier i Ukraine og andre tidligere Sovjetstater.

Virksomheden betalte $ 250 000 for lobbyvirksomhed for den daværende Senator Jeff Sessions i 2008-2009 (i øjeblikket den Amerikanske Justitsminister udpeget af Donald Trump), da instituttet blev tildelt en række føderale kontrakter.

Watson Donald

For en 10-årig periode (2006-2016) betalte det Sydlige Forskningsinstitut 1,28 millioner dollars for lobbyvirksomhed for det Amerikanske senat, Repræsentanternes Hus, Udenrigsministeriet og Department of Defense (DoD).  Senator Jeff Sessions’ medhjælper på Capitol Hill – Watson Donald, er nu Senior Direktør på det Sydlige Forskningsinstitut.

Politiet undersøger botulisme toksin forgiftning i Ukraine

115 Botulisme tilfælde, med 12 dødsfald, blev rapporteret i Ukraine i 2016. I 2017 bekræftede det Ukrainske Sundhedsministerium yderligere 90 nye tilfælde med 8 dødsfald af botulinum toksinforgiftning (et af de mest giftige biologiske stoffer der er kendt). Årsagen til udbruddet var ifølge de lokale sundhedsmyndigheder madforgiftning, som politiet iværksatte en efterforskning af. Pentagons biolaboratorier i Ukraine var blandt de hovedmistænkte, som botulinum toksin er en af de bioterrorisme agenser, der allerede er produceret på et Pentagon biovåben facilitet i USA. (se nedenfor)

Den Ukrainske regering stoppede med at levere antitoksin i 2014, og der var ingen botulismevacciner på lager under udbruddet i 2016-2017.

Botulisme er en sjælden og ekstremt farlig sygdom forårsaget af et toksin produceret af bakterien Clostridium botulinum.

1 gm af toksinet kan dræbe så mange som 1 million mennesker

Botulinum neurotoksin udgør en stor bio-våben trussel på grund af sin ekstreme styrke, nem produktion og transport. Det forårsager muskler lammer, respirationssvigt og i sidste ende død, hvis de ikke behandles straks. Et enkelt gram krystallinsk giftstof, jævnt spredt og inhaleret, kan dræbe mere end en million mennesker. Det kan spredes via aerosol eller ved forurening af vand- og/ eller fødevareforsyninger.

Pentagon producerer levende vira, bakterier og toksiner

Botulinum Toxin blev testet som et biovåben af den Amerikanske hær i fortiden, samt Miltbrand, Brucella og Tularæmi. Selv om det Amerikanske biovåbenprogram officielt blev afsluttet i 1969, viser dokumenter at de militære eksperimenter aldrig er afsluttet. I øjeblikket producerer og tester Pentagon levende bio-agenser på samme militære anlæg, som det gjorde i fortiden – Dugway Proving Ground.

Aktuelle felttest

Kilde: kapacitetsrapport 2012, West Desert Test Center

Tidligere felttest

Kilde: 1977 US Army Report, p. 135

Biovåben fabrik i USA

Den Amerikanske hær producerer og tester bioagenter på et særligt militært anlæg beliggende på Dugway Proving Ground (West Desert Test Center, Utah), som det fremgår af en rapport fra den Amerikanske hær fra 2012. Anlægget overvåges af hærens test- og evalueringskommando.

Life Sciences Division (LSD) på Dugway Proving Ground har til opgave at producere bio-agenser. Ifølge hærens rapport producerer og tester forskere fra denne division aerosoliserede bioagenter på Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF).

Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF) hvor bioterroragenser produceres og aerosoliseres. Fotokredit: Dugway Proving Ground
Biologiske Agenser produceret af den Amerikanske Hær på Dugway Proving Ground, Utah, USA Kilde: Capabilities Report 2012, West Desert Test Center

Life Sciences Division består af en aerosolteknologisk afdeling og en mikrobiologisk afdeling. Aerosol Technology Branch aerosoliserer biologiske agenser og simulanter. Mikrobiologisk afdeling producerer toksiner, bakterier, vira og agenslignende organismer som anvendes i kammer- og felttest.

Fermenteringslaboratorierne på Life Sciences Test Facility dyrker bakterier i fermentorer, der spænder fra et lille 2L til et stort 1500L-system.  Fermentorerne er skræddersyet specielt til kravene i den mikroorganisme der bliver konstrueret – pH, temperatur, lys, tryk og næringsstofkoncentrationer, der giver mikroorganismen optimale vækstrater.

En stor 1500 L fermentator
Et postproduktionslaboratorium tørrer og møller testmaterialer. Billedkredit: Dugway Proving Ground

Efter at bio-agenserne er produceret, udfordrer forskerne dem i indeslutnings-aerosolkamre.

Aerosolforsøg med Botulinum Neurotoksin og Miltbrand

Dokumenter viser, at den Amerikanske hær producerer, besidder og tester aerosoler af de mest dødelige toksiner i verden – Botulinum Neurotoksin. I 2014 købte hærens afdeling 100 mg Botulinum Toxin fra Metabibics til test på Dugway Proving Ground.

Forsøgene går tilbage til 2007, hvor en uspecificeret mængde af toksinet blev indkøbt til Hærens Afdeling af samme selskab – Metabiologer. Ifølge 2012 West Desert Test Center Report udfører den militære facilitet tests med Botulinum Neurotoxin Aerosol, såvel som med aerosoliseret Miltbrand, Yersinia pestis og Venezuelanske Equine Encephalitis Virus (VEE).

Kilde: Kapacitetsrapport 2012, West Desert Test Center

Udendørs felt testprogrammer på Dugway Proving Ground

Amerikanske hær dokumenter og fotos, viser at Pentagon har udviklet forskellige formidlingsmetoder for bioterror-angreb herunder af sprængstoffer.

Kilde: Kapacitetsrapport 2012, West Desert Test Center
Formidling af forurenende stoffer til biologiske/kemiske tests. Fotokredit: Dugway Proving Ground
Formidling af simulanter med sprængstoffer. Fotokredit: Dugway Proving Ground
Væskeformidling
Pulverformidling
Aerosolsprøjte
Pulverformidling

Den Amerikanske hærs rapport lister talrige formidlingsteknikker, herunder af bio-aerosol sprøjter. Sådanne sprøjter kaldet Micronair formidlere er allerede blevet udviklet af den Amerikanske hær og testet på Dugway Proving Ground.

Ifølge dokumenterne kan de monteres eller bæres som en rygsæk med et pumpesystem, der kan monteres på enheden for at øge frigivelsens nøjagtighed. Micronair sprøjter kan frigive 50 til 500 mL bio-flydende simulant per minut fra 12 L tanke.

USA stjal bakterier fra Saddam Husseins biovåben fabrik

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis er et insektpatogen, der i vid udstrækning anvendes som bio-pesticid. B. thuringiensis (BT) Al Hakam blev indsamlet i Irak af FN’s særlige kommission under ledelse af USA i 2003. Det er opkaldt efter Al Hakam – Iraks bio-våben produktionsanlæg.

Bortset fra Pentagons felttest anvendes denne bakterie også i USA til produktion af GM-majs, der er resistent over for skadedyr. Billeder indsendt af CIA beviser, at bakterierne blev indsamlet af USA i Irak. Ifølge CIA blev hætteglassene med bio-pesticid fundet i en Al Hakam forskers hjem.

CIA: I alt 97 hætteglas – inklusive dem med etiketter i overensstemmelse med al Hakam-dækhistorierne om enkeltcellede proteiner og biopesticider, samt stammer, der kunne bruges til at producere BW-midler, blev genvundet fra en videnskabsmands bopæl i Irak i 2003. Fotokredit: CIA

Oplysninger fra det Amerikanske føderale kontraktregister viser, at Pentagon udfører test ved hjælp af de bakterier, der er stjålet fra Saddam Husseins biovåbenfabrik i Irak.

Defense Threat Reduction Agency (DTRA) føderale projekt for laboratorieanalyser og felttest med bakterier. Kilde: govtribe.com

Testene udføres på Kirtland Luftvåbenbasen (Kirtland er hjemsted for Luftvåbnets Materielkommando’s Atomvåbencenter). Her testes våben, hvilket betyder at felttests med biologiske simulanter (bakterier) også falder ind under denne gruppe.

DTRA entreprenør på dette projekt – Lovelace Biomedical and Environmental Research Institute (LBERI), driver et Dyrel Bio-sikkerheds 3 Niveau (ABSL-3) laboratorium, som har Vælg Agens status. Anlægget er designet til at gennemføre bioaerosol undersøgelser. Virksomheden har fået tildelt en 5-årig kontrakt, for felttest med biologiske simulanter på Kirtland Air Force Base.

Fotokredit: Kirtland Luftvåben base
Nogle af testene udføres i en vindtunnel. Fotokredit: Dugway Proving Ground

Feltforsøg med biologiske simulanter (bakterier)

Hvad Pentagon gør nu er præcis hvad det gjorde i fortiden, hvilket betyder at dens bio-våben program aldrig blev afsluttet. Den Amerikanske hær udførte 27 felttests med sådanne biologiske simulanter, der involverede det offentlige rum fra 1949 til 1968, da Præsident Nixon officielt annoncerede afslutningen af programmet.

Felttest i Tjetjenien

Bureauet for Reduktion af Forsvarstrusler (DTRA), som kører det Amerikanske militærprogram på Lugar Center i Georgien, hævdes allerede at have udført feltforsøg med et ukendt stof i Tjetjenien, Rusland. I foråret 2017 rapporterede lokale borgere om en drone, der udbredte hvidt pulver tæt på den Russiske grænse til Georgien. Hverken det Georgiske grænsepoliti eller det Amerikanske personel, der opererer på grænsen mellem Georgien og Rusland, kommenterede disse oplysninger.

$ 9,2 millioner Amerikansk militærprojekt på grænsen mellem Rusland og Georgien

DTRA har fuld adgang til grænsen mellem Rusland og Georgien, bevilliget under et militært program kaldet “Georgia Land Border Security Project“. Aktiviteterne, relateret til projektet er blevet outsourcet til en privat Amerikansk virksomhed – Parsons Government Services International. DTRA har tidligere indgået kontrakt med Parsons om lignende grænsesikkerhedsprojekter i Libanon, Jordan, Libyen og Syrien. Parsons er blevet tildelt en kontrakt på 9,2 millioner dollars, under Pentagons grænsesikkerhedsprojekt på grænsen mellem Rusland og Georgien.

Lokale borgere i Tjetjenien bemærkede en UAV-sprøjte nær den Russiske grænse til Georgien i 2017.

USA’s Forsvarsagentur tester GM Insekter til at overføre GM-virus

Pentagon har investeret mindst 65 millioner dollars i genredigering. Amerikansk Agentur for Avancerede Forsvarsforskningsprojekter (DARPA) har tildelt 7 forskerhold til at udvikle værktøjer til genomteknik i insekter, gnavere og bakterier under DARPA’s Safe Gene-program ved hjælp af en ny CRISPR-Cas9-teknologi.

Under et andet militært program –Insekt Allierede, bliver GM insekter manipuleret til at overføre modificerede gener til planter.  Darpa-projektet til 10,3 millioner dollars omfatter både genredigering i insekter og i de vira de overfører. Økologisk Niche-præference ingeniørarbejde er et tredje igangværende militært program for genom ingeniørarbejde i insekter. Pentagons erklærede mål er at konstruere GM organismer, så de kan modstå visse temperaturer, ændre deres levesteder og fødekilder.

Kilde: fbo.gov

Gensplejsede mennesker

Udover genredigering i insekter og i de vira, de overfører, ønsker pentagon at konstruere mennesker lige så vel. DARPA Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering Projektet søger at skabe en biologisk platform inde i menneskekroppen, bruge den til at levere nye genetiske oplysninger og dermed ændre mennesker på DNA-niveau.

DARPA ønsker at indsætte et yderligere 47th kunstigt kromosom i menneskelige celler. Dette kromosom vil levere nye gener, der vil blive brugt til at konstruere den menneskelige krop. SynPloid Biotek LLC er blevet tildelt to kontrakter under programmet i alt $ 1.1 millioner (2015-2016 – $ 100,600 for den første fase af forskningen; 2015-2017 – $ 999,300 for arbejde, som ikke er angivet i det føderale kontraktregister. Virksomheden har kun to ansatte og ingen tidligere rekord på bio-forskning.

Top Hemmelig Forskning om syntetiske Virusser

Mellem 2008 og 2014 investerede USA ca. $ 820 millioner i syntetisk biologiforskning, Forsvaret var en stor bidragyder. De fleste af de militære projekter om syntetisk biologi er klassificeret, blandt dem er en række klassificerede undersøgelser af den hemmelighedsfulde JASON gruppe af Amerikanske militære rådgivere – f.eks Emerging Virus og Genom Redigering for Pentagon, og syntetiske vira for det Nationale Center for terrorbekæmpelse.

JASON er en uafhængig videnskabelig rådgivende gruppe, der leverer konsulentydelser til den Amerikanske regering om spørgsmål om forsvarsvidenskab og teknologi. Det blev etableret i 1960 og de fleste af deres resulterende JASON rapporter er klassificeret. Til administrative formål drives JASON’s projekter af MITRE Korporationen, som har kontrakter med Forsvarsministeriet, CIA og FBI. Siden 2014 er MITRE blevet tildelt omkring $27.4 millioner i kontrakter med DoD.

Selv om JASON Rapporter er klassificeret, har en anden undersøgelse fra USA’s luftvåben med titlen Bioteknologi: Genetisk manipulerede patogener, kastet lys over hvad den hemmelighedsfulde JASON gruppe har forsket i – 5 grupper af genetisk manipulerede patogener, der kan bruges som bio-våben. Disse er binære biologiske våben (en dødelig kombination af to vira), værtsbytte sygdomme (dyrevirus, der “hopper” til mennesker, som Ebola virus), stealth virus, og designer sygdomme.  Designersygdomme kan konstrueres til at målrettes mod en bestemt etnisk gruppe, hvilket betyder, at de kan bruges som etniske biovåben.

Etniske biovåben

Etnisk biologisk våben (biogenetisk våben) er et teoretisk våben, der primært har til formål at skade mennesker af specifikke etniciteter eller genotyper.

Selv om forskning og udvikling af etniske biovåben officielt aldrig er blevet offentligt bekræftet, viser dokumenter at USA indsamler biologisk materiale fra visse etniske grupper – Russere og Kinesere.

USA’s Luftvåben har specifikt indsamlet Russiske RNA og synovial væv prøver, hvilket skaber frygt i Moskva for et skjult Amerikansk etnisk bio-våben program.

Kilde: fbo.gov

Bortset fra Russere har USA indsamlet biologisk materiale fra både raske og kræftpatienter i Kina. Det Nationale Kræftinstitut har indsamlet biologiske prøver fra 300 forsøgspersoner fra Linxian, Zhengzhou og Chengdu i Kina. Mens et andet føderalt projekt, med titlen Serum Metaboliske biomarkører et opdagelsesstudie af Efsophageal Pladecellekarcinom i Kina, omfatter analyse af 349 serum prøver, som er blevet indsamlet fra Kinesiske patienter.

Det Amerikanske Nationale Cancerinstitut har indsamlet biologisk materiale fra patienter på det Kinesiske kræfthospital i Beijing.

Chinese biological material has been collected under a series of federal projects including saliva and cancer tissue. Among them, Genotyping DNA Samples from Lymphoma cases and from controls (healthy patients), Breast cancer tissue blocks from breast cancer patients, Saliva samples of 50 families who have 3 or more cases of UGI cancer, Genotype 50 SNP’S for DNA samples from the Cancer Hospital, Beijing, Genotypes from 3000 cases of gastric cancer and 3000 controls (healthy patients) in Beijing.

Tobaksvacciner: Hvordan Pentagon hjalp tobaksfirmaer med at drage fordel af ebola

Agenturet for Forsvarets Avancerede Forskningsprojekter (DARPA) har investeret 100 millioner dollars i vaccineproduktion fra tobaksfabrikker. Virksomhederne der er involveret i projektet, er ejet af de største Amerikanske tobaksfirmaer – Mediacago Inc. er ejet af Philip Morris, og Kentucky BioProcessing er et datterselskab af Reynolds American, som ejes af Britisk Amerikansk Tobak. I øjeblikket producerer de Influenza- og Ebolavacciner fra tobaksplanter.

Det 100 millioner dollars program Blue Angel blev lanceret som en reaktion på H1N1 pandemien i 2009. Medicago blev tildelt 21 millioner dollars til at producere 10.000 millioner doser af en influenzavaccine inden for en måned.

Blue Angel program manager Dr. John Julias forklarer: “Selv om der er flere plantearter og andre organismer, der udforskes som alternative protein produktionsplatforme, foretager den Amerikanske regering fortsat investering i tobaks-baseret fremstilling.”

Det er ikke klart, hvorfor Pentagon valgte at investere i vacciner fremstillet af tobaksplanter blandt alle andre plantearter, som de udforskede. Medicago, medejet af Philip Morris, betalte $ 495.000 for lobbyvirksomhed af Forsvarsdepartementet, Kongressen og Afdelingen for Sundhed og Menneskelige Services for “finansiering til at fremme teknologi til støtte for applikationer til folkesundhedsberedskab”. Pentagon finansierede tobaksfirmaer til at udvikle ny teknologi og drage fordel af vacciner.

Biologiske eksperimenter er krigsforbrydelser

Artikel 8 i Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) definerer biologiske eksperimenter som krigsforbrydelser. USA er imidlertid ikke en statspart i den internationale traktat og kan ikke holdes ansvarlig for sine krigsforbrydelser.

Se dokumentaren Pentagons Biolaboratorier