Spring til indhold
  • 1 min read

$6,5 Million Pentagon Program til Genetiske Undersøgelser af Flagermus og Coronavirus i Vestasien

Arms Watch: Pentagon lancerede i 2017 et program på 6,5 millioner dollars i samarbejde med Lugar Center, der involverede genetiske undersøgelser af coronavirus i 5.000 flagermus indsamlet i Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Tyrkiet og Jordan.

Det Amerikanske bureau for trussel reduktion (DTRA) lancerede selv projektet på 6,5 millioner dollars om flagermus og coronavirus i Vestasien, hvor Lugar Center var det lokale laboratorium for den genetiske forskning. Programmets varighed er 5 år og er implementeret af den almennyttige Amerikanske organisation Eco Health Alliance.

Projektets målsætninger: 1. Optagelse og ikke-dødbringende prøver af 5.000 flagermus i en 5-årig periode (2017-2022) 2. Indsamle 20.000 prøver (dvs. oral, rektal pinde og / eller fæces og blod) og screen for CoV’er ved hjælp af konsensus PCR ved regionale laboratorier i Georgien og Jordan.

I henhold til projekt præsentationen indtog Eco Health Alliance allerede prøver fra 270 flagermus af 9 arter i tre vestasiatiske lande: 90 individuelle flagermus i Tyrkiet (aug. 2018), Georgien (september 2018) og Jordan (okt. 2018).

ARMS WATCH
Project G-2101: Pentagon biolab discovered MERS and SARS-like coronaviruses in bats