Spring til indhold
  • 1 min read

Pentagon bio-laboratorium i Georgiens hovedstad Tbilisi, opdagede Coronavirus i flagermus

Arms Watch: Lugar Center, et Pentagon finansieret bio-laboratorium på $161 millioner i Georgiens hovedstad Tbilisi, opdagede coronavirus i flagermus angiveligt med pandemi potentiale allerede i 2014, har dokumenter afsløret.

I 2014 lancerede det Amerikanske Center for Sygdomskontrol (CDC) et andet projekt ”Spirende zoonotiske patogener i Georgiske flagermus” sammen med Georgiske forskere ved Lugar Centeret. Projektet blev finansieret af International Science and Technology Center (ISTC).

Lugar Centret opdagede coronavirus, som lignende epidemierne SARS og MERS coronavirus, ifølge ISTC projektlederen og Lugar Center virolog Lela Urushadze. Disse resultater blev offentliggjort af Urushadze i hendes afhandling, der blev forelagt Ilia State University i 2018.

Både SARS og MERS CoV har et pandemi potentiale og har allerede forårsaget globale epidemier i henholdsvis 2003 og 2013.

Ifølge undersøgelsen testede tre prøver positive for beta coronavira og var tæt forbundet med MERS-beta coronavirus isoleret i en inficeret patient i Saudi-Arabien, der døde, samt til MERS coronavirus i kameler i Saudi-Arabien og Dubai.