Spring til indhold
  • 1 min read

Laboratorier på Fort Detrick lukkes ned efter Kraftig regn forårsager oversvømmelse

Kraftig regn forårsager oversvømmelse på Fort Detrick. Operationer på Fort Detricks BSL-3 og BSL-4 laboratorier lukkes ned på grund af oversvømmelse og læk i lagertanke med farligt affald. Arbejdere opdagede oversvømmelser i anlægget den 17. maj og den 25. maj blev der opdaget en læk i en lagertank. De første rapporter tyder på, at lagertanken blev fyldt over kapaciteten, hvilket aktiverede en system backup der også fejlede, som til sidst resulterede i et læk uden for anlæggets betonindeslutningsvæg.

USAMRIID stoppede midlertidigt aktiviteterne på BSL-3 og BSL-4 laboratorierne, da der kunne være frigivet vand fra SSP til grunden omkring SSP-bygningen. Efter genoptagelse af operationerne i 2018 var USAMRIID afhængig af kemisk sterilisering af flydende spildevand fra laboratoriet (dvs. spildevand) og kontraherede dets fjernelse fra Fort Detrick for bortskaffelse.

Den 17. juli 2018 afholdt CLCAC et offentligt forum med ledelse fra både USAMRIID og Fort Detrick for at diskutere skaden og planerne på det tidspunkt for at fortsætte sikre operationer på USAMRIID-laboratorierne.