Spring til indhold
  • 1 min read

Kloak læk på Fort Detrick Rejser Spørgsmål

Kilde: Washington Post af Brian Mooar

Et udslip/læk blev opdaget i et blyloddet led i et 12 tommer bredt rør omkring 100 fod fra et dampsteriliseringsanlæg, hvor spildevand fra 50 laboratorier på basen behandles. Lækket var det eneste, der blev fundet af teknikere fra et Arizona-testfirma efter at de pumpede vand gennem rørene ved tryk.

Da teknikerne pumpede markeringsgas gennem spildevandssystemet, opdagede de, hvad der synes at være massive læk på mindst tre steder, sagde Covert, men så efter omfattende test, fandt de kun det ene lokaliserede læk.