Spring til indhold
  • 2 min read

Igor Nikulin; “Coronavirus er et Biologisk Våben”

Russisk mikrobiolog og tidligere U.N.-ekspert for De Forenede Nationers Biologiske Våbenkommission, Igor Nikulin: Coronavirus er et biologisk våben. Det er muligt, at coronavirus er et målrettet biologisk våben, ligesom Ebola og fugleinfluenzaen var det. Den Amerikanske regering tester muligvis et patogent middel, som det begyndte at udvikle i 1999.

Der er er en række eksperter som bemærker mærkværdige tilfældigheder ved omstændighederne for forekomsten af nye infektioner og en kunstig oprindelse af covid-19 vil ikke blive udelukket. Indtil år 2000 var der ikke en eneste af disse vira som ‘sprang’ på mennesker. De har levet side om side med os ​​mennesker i millioner af år, og levet som parasitter på andre dyr. For eksempel på kameler, som tilfældet er med Mellemøsten respiratorisk syndrom. Eller på flagermus, fugle eller andre, men disse infektioner blev ikke overført til mennesker. Og nu er der på 20 år -allerede fremkommet 8 dødbringende vira. Eksplicit overdrevent.

Selvfølgelig kan jeg kun spekulere. Men Kina er ligesom Rusland omgivet af Amerikanske forskningslaboratorier. De er i forskellige lande langs ​​Kinas grænser – i Kasakhstan, Kirgisistan, Afghanistan, Pakistan, Taiwan, Filippinerne, Sydkorea og Japan. De var i Indonesien, men blev lukkede der. Og uanset hvor disse Amerikanske bio-laboratorier befinder sig, er der udbrud af nye sygdomme, ofte ukendte. Amerikanerne ignorerer simpelthen trusler mod den lokale befolkning.