Spring til indhold
  • 3 min read

Forskning i dødelige virus på Fort Detrick lukkes ned grundet frygt for udslip

Forskning i dødelige virus og biologiske våben på Amerikansk Militær Laboratorie lukkes ned af frygt for at de kan undslippe. Frederick News-Post rapporter at BSL-3 og BSL-4 laboratorier på Fort Detricks suspenderes og lukkes ned d. 18. juli. -ifølge USAMRIID.

Under en inspektion i juni af CDC, blev det fundet at de nye procedurer ikke blev fulgt konsekvent. Inspektører fandt også mekaniske problemer med det kemiske baserede dekontaminerings system såvel som læk, sagde Vander Linden.

To brud rapporteret af USAMRIID til CDC påviste problemer med Fort Detrick´s periodiske recertificering af personalet og dens evne til at “implementere og vedligeholde indeslutningsprocedurer, tilstrækkelige til at indeholde udvalgte stoffer eller toksiner”, der blev brugt ved operationer i bio-sikkerhedsniveau 3 og 4 laboratorier, ifølge rapporten.

Problemerne går tilbage til maj 2018, hvor storme oversvømmede og ødelagde et årtier gammelt dampsteriliseringsanlæg, som instituttet havde brugt til at behandle spildevand fra dets mange laboratorier. Den 25. maj 2018 blev der opdaget en læk i en lagertank.

De første rapporter pegede på, at lagertanken blev fyldt over kapaciteten, hvilket aktiverede en system backup der også fejlede, som til sidst resulterede i et læk uden for anlæggets betonindeslutningsvæg.

Skaden stoppede forskningen i måneder, indtil instituttet udviklede et nyt dekontaminerings system. Laboratoriet skiftede til et kemisk system for behandling af spildevandet.

Det nye system krævede flere ændringer til laboratoriets infrastruktur, procedurer og arbejdspraksis, der øgede kompleksiteten væsentligt, med at operere i sikret indeslutningslaboratorier,” fortalte Caree Vander Linden til Army Times. “Mekaniske problemer og menneskelig fejl var blandt de spørgsmål, som CDC citerede i udstedelsen af suspensionen.”

Laboratoriet rapporterede, at ordren om nedlukning -skyldtes igangværende problemer med infrastruktur og spildevandsrensning. Det sker efter adskillige alvorlige protokol overtrædelser. -ifølge en USAMRIID-talskvinde . CDC afviste at forklare lukningen, på grund af national sikkerhed.

Del. Carol Krimm (D-Frederick) Krimm ønsker at gennemgå nedlukningen af forskningen på grund af overtrædelser af sikkerheden i henhold til 2010-anbefalingerne. Mens USAMRIID underrettede lokale embedsmænd efter lukningen.

Krimm stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke blev advaret tidligere, herunder da CDC kom for at inspicere anlægget. USAMRIID og lokale embedsmænd bør gennemgå situationen og sammenligne med anbefalingerne for at sikre, at alt blev fulgt.

“Men noget gik galt her, og jeg ved stadig ikke, hvad der gik galt. Men noget gjorde, fordi CDC lukkede laboratorierne. Noget gik galt. Så jeg tror, at der er et behov for mere gennemsigtighed, og jeg tænker, når vi har at gøre med offentligheden, jo mere information, desto bedre.”