Spring til indhold
  • 32 min read

Er SARS-COV-II et Biologisk Våben? fra Konspirationsteori til Geopolitisk Realisme

Kilde: VERITY BASE af Ole Dupont

Flere teorier om oprindelsen af CoVid-19 er dukket op i mediebilledet, senest genfortællingen om det påståede læk fra WuHan laboratoriet og mysteriet om den sagnomspundne flagermus.

De pro-amerikanske spekulationer og teorier får liv den 26. januar med artiklen i Washington Times af Bill Gertz med titlen “Coronavirus kan have sin oprindelse i laboratorie, der er knyttet til Kinas biovåben program”, der antyder at virusudbruddet kunne knyttes til Wuhan Instituttet for Virologi. Få dage efter udtaler Dr. Francis Boyle at coronavirus er et biologisk våben og at virussen er genetisk modificeret via ‘gain-of-function’ og muligvis lækket fra et niveau 4 (BSL-4) laboratorie i Wuhan.

Andre teorier begynder at tone frem den 27 februar, med et interview på den Arabisksprogede kanal Rusland Today (RT), hvor den Russiske biolog og tidligere U.N.-ekspert Igor Nikulin, udtaler: ‘Coronavirus er et biologisk våben, måske et ‘produkt’ af et Amerikansk biovåben projekt fra 1999’.

Den 29 februar publicere Global Research en artikel der beskriver en delegation af Amerikanske soldater, der deltog i Wuhan 2019 Military Games, kunne være smittebærer af corona virussen. De første CoVid-19 tilfælde opdages ca. to uger senere i Wuhan.

Larry Romanoff referere til et muligt ‘læk’ fra et BSL-4 laboratorie på Fort Detrick og stiller spørgsmålstegn ved de overraskende mange udbrud af luftvejssygdomme i USA 2019. Herunder e-cigaret relateret sygdom, med CoVid-19 lignende symptomer, samt de mange og tidlige influenza indlæggelser og dødsfald i 2019.

Den 11 Marts udtalte CDC-direktør Robert Redfield at nogle coronavirus -relaterede dødsfald er blevet fundet posthumt. Det bryder muligvis med Wuhan tidslinjen og CoVid-19 kan have floret i USA, før de første tilfælde blev opdaget i Wuhan.

Det fik den Kinesiske talsmand Lijian Zhao til tasterne, hvor han skrev på twitter; CDC blev fanget på stedet. Hvornår optrådte patient nul i USA? Hvor mange mennesker er smittet? Hvad hedder hospitalerne? Det kan være den Amerikanske hær, der bragte epidemien til Wuhan. Vær transparent! Offentliggør jeres data! USA skylder os en forklaring!

Det Amerikanske svar kunne efterfølgende aflæses i retssagen der blev rejst ved den føderale domstol i Dallas, der beskylder den Kinesiske regering for at udvikle coronavirus som ‘biologisk våben’. Ordkrigen blev yderligere optrappet da Trump udtalte at USA undersøger om virussen kom fra et Wuhan-laboratorie.

Senest har Trump modsagt egne efterretningskilder ved at hævde -at han har set beviser for, at coronavirus stammer fra et Kinesisk laboratorium. Statssekretær Mike (vi lyver, vi snyder, vi stjæler) Pompeo fulgte efter med udtalelsen: ”enorme beviser” viser at Covid-19 udbruddet begyndte i et laboratorium i den centrale Kinesiske by Wuhan, uden at fremlægge beviser der kunne støtte hans påstande.

Mindre betryggende når Amerikanske topembedsmænd i Trump-administrationen, samtidigt beskyldes for at presse de Amerikanske efterretningstjenester for et ‘bevis’, der kan forbinde virussen til det Kinesiske laboratorium. Et ‘medie narrativ’ fra Pentagon -der ligner tidligere ‘bevisførelse’ for påståede masseødelæggelsesvåben i Irak, som senere viste sig at være falske, ukorrekte eller mildest talt misvisende.

Hvor stammer SARS-CoV-2 fra?

Larry Romanoff: “Som Daniel R. Lucey tidligere har bemærket, så blev MERS oprindeligt antaget for at komme fra en Saudiarabisk patient i Juni 2012, men blev senere sporet tilbage til et hospital i Jordan. Den ”officielle fortælling” omkring SARS, MERS og ZIKA, blev siden bevist at være forkert, dette burde give anledning til forsigtighed og eftertanke i undersøgelsen af oprindelsen til SARS-CoV-II.”

Et studie fra Wuhan Institut for Celleterapi af 2019-nCoV genomik, indikerede at det var en rekombinant virus af SARS-CoV og HIV-oprindelse. De to vira-arter havde distinkte og forskellige stamtavler, og på grund af forskelligheder i tid og rum for deres eksistens, ville deres rekombinant aldrig have vist sig i en naturlig ramme. Derfor kan 2019-nCoV ikke være et produkt af naturen, men snarere et produkt af menneskelig genteknologi.

Jagten på den første stamme af coronavirus

Et research team ved Xishuangbanna Tropiske Botaniske Have og det Kinesiske Videnskabsakademi, offentliggjorde i Februar 2020 en analyse af 93 SARS-CoV-II virusprøver fra 12 lande.

Studiet af de genomiske data, antydede at virussen kunne være kommet til markedet udefra, og dermed også at virussen muligvis ikke har sin oprindelse på Wuhan markedet. Forskerne sagde også at direkte smitte mellem mennesker, muligvis begyndte i slut november 2019. Studiet pegede på -at markedet kan have boostet cirkulationen, fremfor at være selve kilden til virussen.

Baseret på de data rapporterede det Japanske mediebureau Ashi TV I februar, at virussen ikke stammede fra Kina men fra USA. Den 27 februar fremlagde en Taiwanesisk virolog i et tv-program -en beviskæde baseret på en kortlægning af SARS-CoV-II haplotyperne.

Coronavirus har muligvis ikke sin oprindelse på Wuhan´s fiskemarked

Den 9 April offentliggjorde et research team fra Cambridge universitet og Tyskland, en undersøgelse som rekonstruerede de tidlige “evolutionære stier” af CoViD-19.

På trods af, at det ville være en fejlagtig fortolkning af forskningen at antyde, at den nye coronavirus stammer uden for Kina – så antyder studiet alligevel – at den nye coronavirus type A, er den grundlæggende årsag til virusudbruddet og at type A findes i USA og Australien. Virussen der findes i Wuhan, hører til typen B, der er afledt af type A-mutationen.

Peter Forster – Intet bevis for at COVID-19 stammer fra Wuhan.

Sikkerhedsbrister på Amerikanske og Kinesiske bio-laboratorier giver anledning til Covid-19 teorier og spekulationer

“SARS-virus er undsluppet fra sikret indeslutningsfaciliteter i Beijing flere gange, konstaterer Richard Ebright, en molekylærbiolog ved Rutgers universitetet i Piscataway, New Jersey. WHO: Beijing laboratorie har skylden for SARS udbrud – 26 marts 2004”

Tidligere udslip af SARS i 2004 fra det Kinesiske Institut for Virologi i Beijing, har medvirket til spekulationerne om at CoVid-19 måske er lækket fra et Wuhan laboratorie. Der findes ingen tilgængelige oplysninger om hvorvidt SARS-epidemien i 2003, var forårsaget af udslip fra et laboratorie i Beijing. Men der er blevet rejst spørgsmål om hvorvidt SARS, måske var et biologisk våben af Nikolai Filatov i 2003.

Dog er det sikkert at SARS tilfældene i Marts 2004, var forårsaget af udslip fra et laboratorium på det Kinesiske Institut for Virologi i Beijing. To laboratorie medarbejdere blev inficeret med SARS, hvilket forårsagede et mindre udbrud. I Maj 2004 erklærede WHO, at smitten var inddæmmet.

Wuhan Instituttet for Virologi er kendt for dyreforsøg og for at eksperimenter med flagermus i området fra kilden til CoViD-19 og at det blev gjort med involvering af Pentagon’s militære laboratorier og Amerikansk finansiering. Det skaber yderligere anledning til spekulation om at SARS-COV-II, er fremavlet i et laboratorie og at Huanan Engrosmarked for Skaldyr -ikke er den originale kilde til udbruddet.

Forskning i SARS og Coronavirus for at skabe en hybridvirus – der er i stand til at inficere menneskelige celler

Nature Medicine meddelte i November 2015, at det var lykkedes at få en flagermus coronavirus til at inficere menneskelige HeLa celler.

Nature Medicine: SARS-lignende klynge af cirkulerende flagermus coronavirus viser potentiale for menneskelig fremkomst

Teamet bag konstruerede en hybrid-virus, der kombinerede en flagermus coronavirus med en SARS-virus, der var tilpasset til at vokse i mus og efterligne menneskelig sygdom. En hybrid virus der var i stand til at inficere menneskelige celler.

Projektet blev finansieret af USAID (CIA) og forskningen blev udført på afdelingen for epidemiologi ved Universitetet i North Carolina, Chapel Hill på et BSL-3 laboratorie, med bio-materiale leveret af militær laboratoriet på Fort Detrick.

Nature News: Ingeniørskabt flagermus virus vækker debat om risikabel forskning

Er SARS-COV-2 -resultatet af dette arbejde?

USA finansierede flagermus (gain-of-function) forskning på Wuhan laboratorie

Virologisk Institut i Wuhan, udførte coronavirus-eksperimenter på flagermus, der blev fanget i huler mere end 1.000 mil væk i Yunnan. Forskningen blev finansieret af USA: USAID (EPT) PREDICT, Hundred Talents, “One-Three-Five” Strategic Program og de Nationale Sundhedsinstitutter (NIH) med $3,7 millioner, som fortsat licenserer Virologisk Institut i Wuhan, for at kunne finansiere eksperimenter.

Forskerteamet fra Virologisk Institut i Wuhan annoncerede i November 2017, i en videnskabelig undersøgelse; at coronavirussen der findes i hestesko-næse flagermus i en hule i Yunnan – indeholder alle genomer af SARS-virussen og antog – at den direkte forfader til den menneskelige virus, stammede fra denne hule.

Projekt G-2101: Pentagon biolab opdagede MERS og SARS lignende coronavirus i flagermus

Arms Watch: EcoHealth Alliance Amerikansk Stats Entreprenør der studerede coronavirus på Wuhan laboratoriet i Kina, har modtaget $6,5 millioner dollars fra Pentagon i 2017, for at indsamle 5.000 flagermus og studere coronavirus på Lugar Center i Georgien og Vestasien.

Wuhan Institut for Virologi og Center for Sygdomskontrol

CCDC administrerer laboratorier overalt i Kina, herunder bio-sikkerhedsniveau 2 – anlægget i Wuhan Center for Sygdomskontrol – beliggende ca. 280 meter fra skaldyrs markedet (undertiden forvekslet med det nærliggende Wuhan Institut for Virologi). Laboratoriet er specialiseret i identifikation og indsamling af patogener og værtsdyr til forskningsformål. De forsker i SARS-lignende coronavirus med flagermusens oprindelse.

Wuhan Instituttet for Virologi ligger 15 km fra Huanan Seafood Market. Laboratoriet er kendt for at have rapporteret; at de Kinesiske hestesko-næse flagermus var naturlige reservoirer for det alvorlige akutte luftvejssyndrom coronavirus (SARS-CoV), der forårsagede pandemien i 2002/03.

Internationalt samarbejde og diplomatiske bio-kurerer

Der har været spekulationer om Kinesiske og Amerikanske spioner, tyverier af viraler, covid-19 og transport af biologiske materialer, på baggrund af Amerikanske retssager i Juli 2019 med Xiangguo Qiu og Keding Cheng, og igen i Januar 2020 med Dr. Charles Lieber, Yanqing Ye og Zaosong Zheng.

Harvard professor Dr. Charles Lieber skabte overskrifter i Januar 2020, da han blev arresteret med påstande om, at skabe og videresælge den nye coronavirus til Kina. Det var ikke tilfældet, da Lieber var blandt tre personer, der blev tiltalt for at ‘lyve’ om bånd til den Kinesiske regering. Lieber løj om sit engagement til Thousand Talents Program (Hundred Talents?) og hans tilknytning til WUT.

Det der står tilbage er stadig det helt store spørgsmål omkring alle arrestationerne og den helt nøjagtige natur, af alle bio-transporterne og de forskningsprogrammer som de har gennemført i samarbejde med både Kinesiske og Amerikanske forskere.

Laboratorierne på det Kinesiske Wuhan Institut for Virologi og Center for Sygdomskontrol, er genstand for meget omtale, alt i mens Fort Detrick et Amerikansk Militært bio-laboratorie, der i skyggen af sin fortid med hemmelige CIA operationer, udvikling og indsættelse af biologiske våben, synes at få meget lidt spalteplads i de vestlige medier.

Fort Detrick og USA´s Biovåben Programmer og Laboratorier

Lukningen af laboratorier på Fort Detrick, har skabt grobund for spekulationer om hvorvidt et fysisk læk fra laboratoriet eller personalet, igen har bragt virussmitte med ud i samfundet. Enten grundet sløsede sikkerhedsprocedurer eller som et bevidst udført terrorangreb, som det skete i USA 2001 under miltbrand terrorhandlingerne.

“Ifølge forfatteren Stephen Kinzer var CIA-projektet MK-ULTRA “en fortsættelse af det arbejde – der blev påbegyndt i Japanske faciliteter og nazistiske koncentrationslejre under 2. verdenskrig, med at undertrykke og kontrollere menneskers sind”. Kinzer fremviser bevis for fortsættelsen af en nazistisk dagsorden og citerer CIAs hemmelige rekruttering af nazistiske torturbødler og vivisektionister, for at fortsætte eksperimenteringen med tusinder af individer. Nazisterne blev bragt til Fort Detrick, Maryland, for at instruere CIA-officerer – om den dødelige anvendelse af sarin-gas.”

Fort Detrick har rødder tilbage til en lille kommunal lufthavn etableret i Frederick, Maryland, i 1929. Fort Detrick var fra 1943, centrum for det Amerikanske Biologiske Våbenprogram (USBWL), indtil programmets ophør i 1969.

Det biologiske våbenprogram var en samling af forskningslaboratorier og pilotanlæg, der opererede i Camp (senere Fort) Detrick, Maryland, USA. Militær fortet har en lang og begivenhedsrig historie, som blev grundlagt med oprindelsen af projekter som f.eks. Operation Paperclip, projekt MKUltra og ARTICHOKE.

“Den videnskabelige direktør i Fort Detrick sagde, at et alternativ der blev overvejet var at sprøjte Cubanske tropper med dødbringende botulinumtoksin, og argumenterede for at dette ville være “en god ting”, da det ville redde Amerikanske liv i en invasion.

Fort Detrick direktøren argumenterede for, at der var et “humant aspekt” i planen, fordi det ville reducere antallet af skadelidte fra kampene. Denne “humane” Amerikanske biologiske krigføring ville “kun” dræbe 1 til 2 procent af den Cubanske befolkning. I betragtning af øens befolkning på cirka 7 millioner på det tidspunkt, betyder det, at Pentagon planlagde at dræbe mellem 70.000 og 140.000 Cubanske civile.”

Fra bio-krigsførelse til biologisk forsvar

På USAs Militære Medicinske Forskningsinstitut for Infektionssygdomme (USAMRIID) med base på Fort Detrick, ved De Forenede Staters Biologiske Forsvarsprogrammer og andre førende BSL-3 og BSL-4 laboratorier, forskes der i dag stadig i nogle af verdens farligste patogener. Herunder Ebolavirus, Koppevirus, Marburgvirus, Miltbrand, Botulisme, Magnaporthe grisea, Brucellose, Q-feber, Fugleinfluenza, Pest, Ricin og Gul feber m.fl.

Fort Detrick fik bygget nye BSL-3 og BSL-4 laboratorier i 2006/9 ($143 mio), der omfattende et 160.000 kvadratmeter nyt anlæg inde i Fort Detrick. Ca. 40.000 kvm. for bio sikkerhedsniveau-3 laboratorier og 10.000 kvm. til dedikeret niveau-4 laboratorier.

BSL-3 og BSL-4 Laboratorier på Fort Detrick lukket flere gange -grundet udslip og manglende overholdelse af sikkerhedsprocedurer

Laboratoriet fik i nyere tid negativ omtale da FBI anklagede en af bio-forskerne for at begå miltbrand bio-terrorangrebet i 2001, ved at sende dødbringende miltbrand sporer med posten, der dræbte fem, inficerede femten og sendte tusindvis på antibiotika.

For nyligt rejste det bekymring da CDC I sommeren 2019, udsendte en advarsel og derefter midlertidigt lukkede bio-sikkerhedsniveau 3 og 4 laboratorier på Fort Detrick i tre måneder. I dag er de militære forskere på Fort Detrick tilbage på overarbejde, med at ‘gro’ nye partier af COVID-19, for at finde en vaccine mod coronavirus.

Tidslinje for uheld, skader og udslip fra Fort Detrick´s bio-laboratorier

1992: Maryland undersøgte Fort Detrick for mulige overtrædelser for håndtering af farligt affald, da personel sprængte gamle kemikalier i luften med granater.

1995: Læk i kloakanlæg på Fort Detrick rejser spørgsmål – et test firma opdagede et læk i et blyloddet led i et 12 tommer bredt rør, omkring 100 fod fra et dampsteriliseringsanlæg, hvor spildevand fra 50 laboratorier på basen Fort Detrick behandles.

2001: Det første brev indeholdende miltbrand (anthrax) sendes d. 18 September og flere forsendelser med miltbrand sporer, bliver sendt til flere nyhedsmedier og demokratiske senatorer i 2001. FBIs hovedmistænkte i sagen, Bruce Ivins, var en Senior Biologisk Våben-forsker i Fort Detrick. Han begik selvmord i 2008, kort før FBI planlagde at sigte ham for angrebene.

2002: Ringe håndhævelse af sikkerhedsregler, gjorde det muligt for miltbrand sporer at slippe ud, fra Militærets Medicinske Forskningsinstitut for Infektionssygdomme, i Fort Detrick i april 2002. Ifølge en Amerikansk militær rapport, (se GSN, 21. juli).

2004: FBI Miltbrand-undersøgelse lukker Fort Detrick laboratorier. “Den Amerikanske Hærs højsikkerheds-laboratorier i Fort Detrick, Maryland er blevet lukket – som en del af den næsten 3-årige efterforskning af miltbrand mail-angrebene i 2001”.

2009: Fort Detrick suspenderer forskning efter at Pentagon har fundet problemer med at spore patogener. USAMRIID havde bekymringer om hvorvidt anlægget havde en nøjagtig opgørelse over alle dødbringende “udvalgte midler” i dens frysere og køleskabe.

2018: Kraftig regn forårsager oversvømmelse på Fort Detrick. Operationer på Fort Detricks BSL-3 og BSL-4 laboratorier lukkes ned på grund af oversvømmelse og læk i lagertanke med farligt affald. Arbejdere opdagede oversvømmelser i anlægget den 17. maj, og den 25. maj blev der opdaget et læk i en lagertank uden for anlæggets betonindeslutningsvæg. USAMRIID stoppede midlertidigt aktiviteterne på BSL-3 og BSL-4 laboratorierne, da der kunne være frigivet vand fra SSP til grunden omkring SSP-bygningen.

2019: Frederick News-Post rapporter at BSL-3 og BSL-4 laboratorier på Fort Detrick suspenderes og lukkes ned. To brud rapporteret af USAMRIID til CDC påviste problemer med rensningssystemet for spildevand, der ikke opfyldte fastlagte standarder samt problemer, med den periodiske recertificering af personalet og dets evne til at “implementere og vedligeholde indeslutningsprocedurerne”, der bruges ved operationer i bio-sikkerhedsniveau 3 og 4 laboratorier.

Del. Carol Krimm (D-Frederick) Krimm ønsker at gennemgå nedlukningen på grund af overtrædelser af sikkerheden i henhold til 2010-anbefalingerne. Mens USAMRIID underrettede lokale embedsmænd efter lukningen, stillede Krimm spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke blev advaret tidligere, herunder da CDC kom for at inspicere anlægget. USAMRIID og lokale embedsmænd bør gennemgå situationen og sammenligne med anbefalingerne for at sikre, at alt blev fulgt.

“Men noget gik galt her, og jeg ved stadig ikke, hvad der gik galt. Men noget gjorde, fordi CDC lukkede laboratorierne. Noget gik galt. Så jeg tror, at der er et behov for mere gennemsigtighed, og jeg tænker, når vi har at gøre med offentligheden, jo mere information, desto bedre.”

I en artikel d. 15 marts opfordrede Global Times de Amerikanske myndigheder, til at komme med oplysninger om nedlukningen af Fort Detrick, Maryland. Global Times argumenterede for at “rettidig information til offentligheden, ville gavne global enhed og samarbejde mod pandemien”.

Højesteret vil ikke høre Fort Detrick Dødsretssag

I 2015 lagde 106 sagsøgere sag an mod den Amerikanske stat med påstand om; at regeringen tilbageholdt oplysninger fra mennesker, der boede og arbejdede i nærheden af Fort Detrick og “uforsigtigt og uagtsomt” håndterede giftige kemikalier, hvilket forårsagede personskader og dødsfald ved eksponering.

“Fra 1950’erne til 1970’erne bortskaffede militær personel fra Fort Detrick farligt affald fra dets biologiske våben forskning og kemiske programmer på et sted, der støder op til boligkvarterer. Regeringen og hæren har konsekvent benægtet forseelsen. Domstole er enige med regeringen og hærens forslag om at afvise sagen.”

Lokalbefolkningen omkring USA´s bio-laboratorier bliver syge

For ikke så længe siden anklagede det Russiske Forsvarsministerium Amerikanske videnskabsfolk på det Georgiske Medicinske Center i Lugar, for mistanke om udførsel af forsøg på mennesker. Militæret frigav bevis for, at De Forenede Stater under påskud af et ”behandlingscenter” havde oprettet et hemmeligt biologisk våben laboratorium i Georgien, nær de Russiske grænser. Eksperimenter der angiveligt allerede har dræbt 73 mennesker.

Tidligere Minister for Statssikkerhed i Georgien, Igor Giorgadze offentliggjorde data vedrørende 30 mennesker der døde i December 2015, under behandling i laboratoriet mod hepatitis C, samt 30 og 13 personer der døde i April og August 2016. ”Dødsårsagerne” blev angivet som ”ukendt” og en undersøgelse blev ikke gennemført.

Arms Watch – The Pentagon Bio-weapons

På en pressekonference i Moskva d. 11 September, 2018 meddelte Giorgadze, at han fra venner i Georgien havde modtaget dokumenter, hvor de “indledende undersøgelser” viste at der i et laboratorium i nærheden af ​​Tbilisi “kunne foregå hemmelige eksperimenter på beboere i Georgien”.

Den 15 September 2018 -udtaler Igor Giorgadze i et interview med RT, at han bad de Amerikanske myndigheder om, at undersøge lovligheden af det arbejde, der bliver udført i det Amerikanske laboratorium nær Tbilisi. Han offentliggjorde tidligere artikler, der kunne indikere, at USA udførte eksperimenter på mennesker og testede bakteriologiske våben i Lugar Centeret der blev åbnet i 2011.

Overraskende udbrud af luftvejssygdomme i USA

Et overraskende udbrud af mærkelige luftvejssygdomme i 2019, med e-cigaret associeret lungebetændelser og en influenza sæson, der var hårdere end normalt og startet tidligt, rejste spørgsmål tilbage i februar.

Udbrud af e-cigaret associeret lungebetændelse

Damper eller e-cigaret induceret luftvejssyndrom er kun sket i USA, sagde John Britton i oktober 2019. I europæiske lande som f.eks. Frankrig er der ingen bevis for udbrud af den damper-associerede lungesygdom, der opstod i USA.

Udbruddet af damper-relaterede luftvejssygdomme, formodes at stamme fra e-cigaretter m/ cannabis, hvor vaping var mistænkt for at være kilden til sygdomsudbruddet. Imidlertid blev personer som ikke røg også syge og derfor blev den ‘viral-bakterielle natur’ ikke udelukket.

Washington Post: “Du har en masse ellers sunde unge mennesker, der pludselig ankommer med hurtig udviklende lungebetændelse til akutafdelingerne – det rejser røde flag i en fart”, sagde Sean Callahan, læge ved Utah Universitet. ”Dette er nyt.”

De første dødsfald fra vaping relateret lungefibrose blev rapporteret i August 2019 i Illinois, USA. På det tidspunkt undersøgte føderale og statslige embedsmænd næsten 200 tilfælde af overraskende sygdomsudbrud i 22 stater, ifølge CDC. Data fra CDC i Februar 2020, viser at der var mere end 2.807 sager rapporteret fra 50 stater, district of Columbia og de Amerikanske territorier (Puerto Rico og U.S. Jomfruøerne) forbundet med vaping eller e-cigaretter.

New York Times: De mest syge patienter har haft omfattende lungeskader, som krævede behandling med ilt og flere dage med ventilator. Nogle forventes at have permanent lungeskade. Mere information er nødvendig for at vide, hvad der forårsager disse sygdomme”, sagde Ileana Arias, CDC.

Symptomer iflg. CDC: Patienter oplevede typisk hoste, brystsmerter eller åndenød, inden deres helbred blev forværret til et punkt hvor de skulle indlægges. Andre symptomer var: kvalme, opkast, diarré, træthed og feber. Mange er endt med akut luftvejssyndrom, en livstruende tilstand hvor væske hober sig op i lungerne og forhindrer ilten i at cirkulere i blodbanen.

En hård og tidlig influenzasæson i USA

Det fik spekulationerne til at blussede op igen da CDC-direktør Robert Redfield, under høring i Marts 2020 udtaler; at nogle coronavirus relaterede dødsfald – er blevet fundet posthumt i Influenzasæsonen 2019.

CDC-direktør Robert Redfield svarede på Harley Roudas spørgsmål i Husets Tilsynsudvalg, hvor Rouda spurgte; “Så vi kunne have nogle mennesker i USA, der dør af – hvad der kan ligne en influenza, men som faktisk kan være en coronavirus?” Redfield svarede, at “nogle tilfælde faktisk er blevet diagnosticeret på den måde i USA i dag.”

Det satte mildest talt medierne i brand, og der kom igen fokus på det overraskende udbrud af luftvejssygdomme i perioden omkring nedlukningen af Fort Detrick, og de spørgsmål der er blevet stillet – om at gøre data vedrørende posthume test fra influenzasæsonen 2019, offentlige og transparente.

Det er også omdrejningspunktet i de spørgsmål der blev stillet af den Kinesiske talsmand Lijian Zhao, da han skrev på twitter; “CDC blev fanget på stedet. Hvornår optrådte patient nul i USA? Hvor mange mennesker er smittet? Hvad hedder hospitalerne? Det kan være den amerikanske hær, der bragte epidemien til Wuhan. Vær transparent! Offentliggør data! USA skylder os en forklaring!”

Amerikansk Influenzasæson 2019/20

Den 11 juli, 2019 var der et mærkeligt udbrud af åndedræts virus på et plejehjem i Virginia, der efterlod to mennesker døde og 18 indlagt på hospitalet. Fairfax County Health Department. Her rapporteres, at 54 mennesker har oplevet symptomer på luftvejssygdomme i udbruddet på Greenspring Retirement Community i Springfield, Frederics Montgomery County.

“New England Patriots, blev i November sendt i knæ af ‘influenzalignende symptomer’. Devin McCourty fortalte WPRI, at han ikke har set noget lignende i sine 10 år med Patriots. “Vi havde folk der kom ind og når du kiggede i deres øjne, kunne du bare se at de var helt ude af den”. Mike Reiss rapporterede at en spiller blev set iført en maske i omklædningsrummet.”

Et hospital havde 9 influenza-sager på dette tidspunkt sidste år, i år har det mere end 1.400. Ved Ochsner sundhedssystem i Louisiana var der 6.909 tilfælde af influenza i november – det er 1.385% flere tilfælde end november 2018. Faktisk har der aldrig været så mange steder med det højeste niveau af influenza aktivitet, i de sidste 10 influenzasæsoner på denne tid af året.

I Maryland besøgte 14.000 mennesker i december akutafdelingen på grund af influenzalignende sygdom. CDC siger der har været mindst 2,6 millioner influenza syge og 23.000 influenza-relaterede hospitalsindlæggelser, ifølge analysen fra december. Maryland sundhedsafdeling havde 24.865 bekræftede tilfælde af influenza pr. 1. februar, og flere indlægges på hospitalet på grund af influenza i 2019-2020 end året før.

CDC udtaler i februar at mindst 14.000 mennesker er døde, og 250.000 er allerede blevet indlagt på hospitalet i influenzasæsonen 2019-20. Mere end 26 millioner Amerikanere er blevet syge med influenza lignende symptomer, ifølge seneste FluView-rapport fra februar.

Anklagerne om at SARS-CoV-II er et Biovåben

Bioteknologi og forskning i gain-of-function (også kaldet aktiverende mutationer – der kan ændre et gen, så dets virkning bliver stærkere ‘forbedret aktivering’ eller erstattes af en anden og mere abnorm funktion). er udgangspunktet for om SARS-CoV-2 er fremavlet i et laboratorie.

I december 2017 ophævede den Amerikanske regering et midlertidigt forbud, der blev implementeret i 2014, der forbød statslig finansiering af alle nye “gain-of-function” -eksperimenter, der kan forbedrer patogener som fugleinfluenza, SARS og MERS (Mellemøsten Respiratorisk Syndrom).

Yoshihiro Kawaoka & Ron Fouchier

“I 2010 og 2011 meddelte Yoshihiro Kawaoka fra Wisconsin universitet, Madison og Ron Fouchier, Erasmus Medicinske Center i Holland, at det var lykkedes dem at gøre den dødbringende aviær H5N1 influenza virus mere transmitterbar ‘mellem fritter’.

Dr. Boyle udtaler, at Kawaoka er “den samme dødsforsker, der genoplivede den spanske influenza-virus til Pentagon’s offensive våbenprogrammer.

Kritikere peger på, at H5N1 kan mutere og opnå evnen til overføring fra menneske til menneske, og skabe risiko for at udløse en pandemi. Marc Lipsitch, Harvard Epidemiolog: Eksperimenterne skulle aldrig have været udført. ”Er forskningen så overbevisende og så vigtig at udføre, at den kan retfærdiggøre risikoen?” ”Svaret er nej.” Kawaoka og Fouchier -og andre respekterede videnskabsfolk – var åbenbart uenige.”

Genetisk Gain-of-Function modificeret virus

Anklagerne om hvorvidt ‘gain-of-function’ og et biologisk udslip/uheld eller direkte biologisk angreb ligger bag den globale pandemi, er blevet rejst af personer fra flere nationer.

Dr. Francis Boyle som udarbejdede USA’s ‘Konvention om biologiske våben’ kendt som ‘Loven om bekæmpelse af biologiske våben’ fra 1989, udtaler i Februar at coronavirus er et biologisk våben. Boyle mener at virussen er genetisk modificeret med ‘gain-of-function

Igor Nikulin Russisk mikrobiolog og tidligere U.N.-ekspert for De Forenede Nationers Biologiske Våbenkommission udtaler: “Det er muligt, at coronavirus er et målrettet biologisk våben, ligesom Ebola og fugleinfluenzaen var det. Den Amerikanske regering tester muligvis et patogent middel, som det begyndte at udvikle i 1999.

Der er er en række eksperter som bemærker mærkværdige tilfældigheder ved omstændighederne for forekomsten af nye infektioner, og en kunstig oprindelse af covid-19 vil ikke blive udelukket. Indtil år 2000 var der ikke en eneste af disse vira som ‘sprang’ på mennesker.

De har levet side om side med os ​​mennesker i millioner af år, og levet som parasitter på andre dyr. For eksempel på kameler, som tilfældet er med Mellemøsten respiratorisk syndrom. Eller på flagermus, fugle eller andre, men disse infektioner blev ikke overført til mennesker. Og nu er der på 20 år – allerede fremkommet 8 dødbringende vira. Eksplicit overdrevent.

Professor Luc Montagnier, medopdager af AIDS-virussen udtaler, at den nye coronavirus er resultatet af et laboratorie uheld og i et interview på Franske CNews sagde han, at egenskaberne ved den nye coronavirus ikke kunne have opstået naturligt.

Ifølge Nobelprisvinderen i medicin er SARS-CoV-2-virussen resultatet af et forsøg på at fremstille en vaccine mod AIDS-virussen, rapporterede Agence France. Montagnier siger, at tilstedeværelsen af HIV-elementer i genomet til den nye virus og endda elementer af “kim malaria” er meget mistænkeligt, siger rapporten.

George Webb om tilstedeværelse af HIV-elementer i SARS-CoV-II

Undersøgende journalist, George Webb [youtube

Franz Klintsevich, Russisk politiker har udtalt, at han var meget forsigtig med alle konspirationsteorier relateret til coronavirus. Men efter hans mening peger de fleste fakta imidlertid på et laboratorium i USA. ”Konklusionerne er indlysende: det er blevet konstateret at virussen er kunstig og med høj sandsynlighed er forbundet med Amerikanske soldater,” sagde politikeren.

Igor Giorgadze: COVID-19 er sammensat i tre dele: Flagermus coronavirus, slange coronavirus og HIV-komponent (humant immundefekt virus). I naturen ville en sådan kombination ikke ske. Denne coronavirus blev udviklet i Militære Biologiske Laboratorier i Amerikas Forenede Stater og dette blev offentliggjort i tidsskriftet Nature i 2015

Ayatollah Khomeini: ”Etableringen af et hovedkvarter til bekæmpelse af udbruddet af COVID-19 sker på baggrund af beviser – der indikerer muligheden for et biologisk angreb, dette signalerer nødvendigheden af at beredskabets kommandoveje fungerer under et samlet hovedkvarter”

Kevin Barrett: Trump administrationen fører total hybridkrig mod Kina og det er meget sandsynligt, at Amerikanske statslige aktører har udløst Covid-19 i begge lande som led i den krig. Hvis det er tilfældet har de måske ikke forventet tilbageslaget, sagde Kevin Barrett i et interview med Balkan Post og tilføjede,

”De har måske troet, at ligesom SARS, fugleinfluenza og svineinfluenza, blandt andre tidligere Amerikanske biologiske angreb mod Kina – at CoVid-19 ville forblive indeholdt og gøre mest skade i de udvalgte lande.”

Kinesiske epidemier i nyere tid og under handelskrigen med Washington

Kinas udbrud af aviær H7N9-virus i 2013 betragtes som et fjendtligt angreb. Beijing anklager på den baggrund i 2013, Washington for at bruge biologiske våben. Tidligere i 2003 udtalte Nikolai Filatov, Moskvas epidemiologiske services; at han troede at SARS virussen var menneskeskabt.

Larry Romanoff: Kina blev igen og uventet påvirket af epidemiske udbrud, især i perioden 2018/19 under handelskrisen mellem Beijing og Washington. Kina oplevede i den periode 6 pandemier med henholdsvis: Fugleinfluenza af typen H7N4 og H7N9 (to variationer af fugleinfluenza), Udbrud af Afrikansk Svineinfluenza, Hærorme og et højpatogen af stammen fugleinfluenza (virus A).

  • 15. feb, 2018: H7N4 fugleinfluenza. Mindst 1.600 mennesker bliver ramt i Kina og mere end 600 mistede livet. Mange høns blev aflivet. Kina er nødt til at købe Amerikanske fjerkræprodukter.
  • Juni, 2018: H7N9 fugleinfluenza. Mange høns aflivet. Kina er nødt til at købe Amerikanske fjerkræprodukter.
  • August 2018: Udbrud af Afrikansk svineinfluenza. Samme virus-stamme som Ruslands fra Georgien. Millioner af svin aflivet. Kina er nødt til at købe Amerikanske svinekødsprodukter.
  • 24. maj 2019: Massivt angreb af hærorme i 14 regioner på provinsniveau i Kina, der ødelægger de fleste fødevareafgrøder. Spredes hurtigt til mere end 8.500 hektar af Kinas kornproduktion. Kina producerer et forbløffende antal æg. Kina er nødt til at købe Amerikanske landbrugsprodukter – majs, sojabønner.
  • December, 2019: Corona virussens indtog sætter Kinas økonomi på hold.
  • Januar, 2020: Kina bliver ramt af en “højpatogen” stamme af fugleinfluenza i Hunan-provinsen. Mange kyllinger døde, mange andre aflivet. Kina er nødt til at købe Amerikanske fjerkræprodukter.

Standard ordsproget er at uheld sker i tre, ikke i seks…

Afslutningsvis et par noter…

Når oplysninger samles fra flere åbne kilder, sættes det anti-Kinesiske narrativ med Kina-virussen og udslippet fra Wuhan laboratoriet hurtigt under alvorligt pres, mens der rejser sig en række spørgsmål til USA’s administration og ledelse. Spørgsmål som er blevet stillet før – gentagende gange af forskellige personer og nationer. Til dato ‘Intet nyt fra vestfronten’

Hvad vidste Amerikanske efterretninger om den ‘Kinesiske’ virus?

USA har haft flere måneders efterretningsoplysninger – der kunne have forhindret tusindvis af dødsfald i USA, under Trump administrationen. Historien om at Kina ikke har leveret oplysninger og er skyld i verdens coronavirus problem – synes at være skudt i sænk!

Læs også… Strategic Culture Foundation af Pepe Escobar: Hvad vidste Amerikanske efterretninger virkelig om den ‘Kinesiske’ virus?

Amerikanske Militær Forskere har begået Terrorhandlinger

FBI formodede at en medarbejder fra Militær anlægget Fort Detrick stod bag miltbrand angrebene i 2001, klassificeret som terrorhandlinger. Han begik angiveligt selvmord før han blev anklaget. Men var han en del af en større gruppe? Kunne det ske igen?

Bio-laboratorier er en global risikofaktor

Dødbringende virus og biologisk materiale er før sluppet ud fra både Amerikanske og Kinesiske laboratorier. Kina havde i 2004 et udslip af SARS fra laboratoriet i Beijing, som var et uheld – uden relation til laboratoriet i Wuhan. USA havde et læk af miltbrand sporer der slap ud i 2002 fra Fort Detrick.

De mange læk og menneskelige fejl på Fort Detrick´s laboratorier, dækker dette dokument kun en 30 årig periode af og alt er fundet via offentlige tilgængelige oplysninger. Men hvor mange andre tilfælde har aldrig nået offentlighedens lys? – Og kan vi stole på at den biologiske forurening ved de forskellige udslip, ikke har været skadelige for mennesker i lokalmiljøet?

Sagsanlæg mod USA for lokale sygdomsudbrud og skadevirkninger i lokalområderne omkring deres biologiske militær laboratorier.

106 Amerikanske sagsøgere fik uforrettet sag mod Fort Detrick og samme problemstilling er en realitet for lokalbefolkningen omkring Pentagon laboratoriet Lugar Center i Tbilisi, Georgien. Folk dør og de efterladte bliver ikke hørt. Pentagon er tavs, mens de beskylder andre nationer for at gøre præcis det, som de selv bliver anklaget for.

USA finansierer og udfører Gain-of-function forskning med flagermus, coronavirus og SARS m.fl.

USA har finansieret adskillige forskningsprogrammer [1] [2] [3] [4] med flagermus og gain-of-function research på Virologisk Institut i Wuhan, Lugar Center i Georgien, Vestasien og på Amerikanske laboratorier som Fort Detrick -Maryland og Chapel Hill i North Carolina mf. Det viser, at der er en udveksling mellem Kinesiske og Amerikanske BSL-3 og BSL-4 laboratorier, med coronavirus eksperimenter (gain-of-function) vedrørende flagermus og SARS.

USA har finansieret fysiske test med dyreforsøg på Kinesiske laboratorier og derefter fået kopier af nye stammer af Kinesiske flagermus coronavirus, sendt hjem via diplomatiske bio-kurerer for videre bearbejdning på BSL-3 og BSL-4 faciliteter i USA. Det skaber et billede af, at USA har brugt Instituttet for Virologi og Center for Sygdomskontrol i Wuhan til dyreforsøgene og fået ‘isoleret’ coronavirus genome stamme(r) fra hesteskonæsen (Rhinolophidae) flagermusen til brug for egne forsøg på Amerikansk jord.

Det rejser eller genopliver spørgsmål til oprindelsen af SARS-CoV-II og til alle de diplomatiske bio-kurerer og transporter med bio-materiale – nationerne imellem. Blev SARS-CoV-II skabt – da det lykkedes at inficere menneskelige HeLa celler, da de kombinerede en flagermus coronavirus med en SARS-virus i laboratorierne på Chapel Hill, North Carolina og Fort Detrick, Maryland?

Epidemiologiske fund viser at Wuhan ikke er kilden til SARS-CoV-2 pandemien, men har fungeret som en katalysator for spredningen gennem fiskemarkedet

Epidemiologiske fund og undersøgelser [1] [2] [3] har fra februar peget i retning af, at Wuhan eller Kina ikke er arnestedet eller kilden til SARS-CoV-2 pandemien, men i langt højere grad har fungeret som en katalysator for spredningen gennem fiskemarkedet i Wuhan.

Det blev også i starten af udbruddet konstateret at genome sekvensen fra Italien og Iran var forskellig fra virusstammen i Kina og dermed kom SARS-CoV-2 ind i Iran og Italien af andre veje end fra Kina. Derudover er USA det eneste land som besidder alle 5 stammer af SARS-CoV og der er ingen ‘kendt viral forfader’ til CoVid-19, hvilket antyder at covid-19 ikke udviklede sig fra en batman hule i Wuhan.

SARS-CoV-2 har elementer af MERS og HIV og har dermed ikke fulgt en naturlig evolutionær udviklingssti

Genomik indikerede at det var en rekombinant virus af SARS-CoV og HIV-oprindelse. Den mulige forekomst af MERS og HIV elementer i SARS-CoV-2, fortæller at denne virus ikke har fulgt en naturlig evolutionær udviklingssti fra en naturlig udvælgelse, men sandsynligvis er blevet fremavlet i et laboratorie.

Som udgangspunkt mangler der en forklaring på den flere hundrede år lange evolutionære sti, som mangler i den udvikling coronavirussen på kort tid har gennemgået. CoVid-19 har elementer fra MERS og før fremkomsten af 2019-nCoV, blev denne funktion ikke observeret i afstamningen af beta-coronavirus.

COVID-19 blev manipuleret og undersøgt i et laboratorium

WuHan 2019 Military World Games

Der er blevet stillet spørgsmål til om hvorvidt CoVid-19, er blevet bragt til WuHan af det Amerikanske Militær som deltog i WuHan 2019 Military World Games med 172 atleter.

Flere fra det Amerikanske hold var syge og Luc Montagnier´s udtalelser om malaria elementer i CoViD-19, kan måske sammenkædes med malaria symptomerne fra de fem Amerikanske militær atleter, der blev indlagt d. 25 okt i Wuhan. Det er værd at bemærke, at malaria ikke er en udbredt sygdom i hverken Kina eller USA.

Det Amerikanske hold, på trods af at have verdens dyreste militær med en faktor 10, slutter på en 35 plads. Det viser et tophold som var plaget af sygdom og det er blevet rapporteret, at holdet klarede sig middelmådigt i turneringen, i forhold til hvad der forventes af et tophold fra den Amerikanske Hær.

George Webb: “Hvorfor blev der ikke ført protokol over de Amerikanske præstationer? Mange af atleterne deltog ikke i begivenhederne, enten på grund af sygdom eller fordi de fløj hele vejen til Kina, for så at beslutte sig for ikke at konkurrerer. Der er oplysninger om, at mange af dem opholdt sig på Wuhan´s fiskemarked.

Den Franske guldmedalist Elodie Clouvel siger, at hun fik virussen på Wuhan Military Games i Oktober 2019 og at Clouvel kæreste, Valentin også fik coronavirussen ved turneringen.”

To Franske atleter udtaler at de fik CoronaVirus på Wuhan Military Games

Ifølge det spanske forsvarsministerium stillede 170 atleter op til legene og ingen af dem blev testet for coronavirus. Ifølge kilder fra ministeriet der har talt med EL Mundo, viste to atleter influenzalignende symptomer under legene i oktober og to andre viste symptomer efterfølgende, ved hjemkomsten til Spanien.

En af atleterne fortalte El Mundo: “Autoriteterne antog det som en øm hals eller influenza infektion og de behandlede os som om vi allerede var helbredt.. det var meget slemt…”

118 atleter fra de svenske væbnede styrker deltog i Wuhan Military Games og opholdt sig i byen i to uger.

Flere konkurrenter blev syge, hvorefter Sveriges stats-epidemiolog Anders Tegnell udtalte at; “det er sandsynligt, at nogle mennesker blev inficeret med coronavirussen i Sverige allerede i november 2019. Der var ikke nogen spredning af infektion uden for Wuhan, før vi så det i Europa senere.”

64 atleter fra det Danske Forsvar deltog i World Games i Kina, det vides ikke om nogle er blevet syge.