Spring til indhold
  • 2 min read

Epidemiologiske Fund fra Retrospektiv Undersøgelse viser Nye Coronavirus Infektioner i Jordan, April 2012

Kilde: Eastern Mediterranean Health Journal

I april 2012 skete der et udbrud af akut luftvejssygdom på et offentligt hospital i Zarqa by, i Jordan; 8 personer fra sundhedspersonalet var blandt de 11 berørte, hvoraf 1 senere døde.

Se Rapport: Nye coronavirus infektioner i Jordan, april 2012, Epidemiologiske fund fra en retrospektiv undersøgelse

Årsagen til udbruddet var ukendt på det tidspunkt, og en epidemiologisk undersøgelse inklusive laboratorieundersøgelser, der blev udført umiddelbart efter udbruddet var ikke tilstrækkelig.

Efter opdagelsen af ny coronavirus-infektion (nCoV) på den arabiske halvø i september 2012 blev lagrede åndedræts- og serumprøver af patienter fra dette udbrud testet igen og diagnosen nCoV blev bekræftet hos 2 afdøde patienter.

Kilde: Global Research, Larry Romanoff

Daniel R. Lucey har tidligere bemærket -at MERS oprindeligt blev antaget for at komme fra en Saudiarabisk patient i Juni 2012, men blev senere sporet tilbage til et hospital i Jordan, hvor der tidligere havde været udbrud af lungebetændelse -april samme år.

Lucey sagde, at udfra prøver fra mennesker der døde i Jordan, kunne sundhedsmyndighederne bekræfte at de var blevet inficeret med MERS-virussen. Den ”officielle fortælling” omkring SARS, MERS og ZIKA, er siden blevet bevist at være forkerte og burde give anledning til forsigtighed og eftertanke ved undersøgelse af oprindelsen til nye virusser.