Spring til indhold
  • 1 min read

Delstaten Maryland undersøger Fort Detrick for overtrædelser af håndtering af farligt affald

Delstaten Maryland undersøgte Fort Detrick for overtrædelser af håndtering af farligt affald, da militærpersonel sprængte gamle kemikalier i luften med granater.

Maryland undersøger mulige krænkelser af håndtering af farligt affald i Fort Detrick i Frederick, efter at statens miljø embedsmænd konkluderede, at hæren håndterede destrueringen af gamle kemikalier forkert, da de blev opdaget i forsvarets laboratorium for kim krigsførelse.

Et militært bombehold fra Pennsylvania brugte den 24 Januar, 96 brandbombe granater til at ødelægge containere med ethere i et forseglet hul, der blev gravet på stedet.

Richard W. Collins, direktør for farligt affald i Marylands miljøafdeling, beskyldte hæren i et brev -for at overreagere ved opdagelsen af ​​de 32 containere, fundet i et opbevaringsskab ved Hærens Forskningsinstitut for Infektionssygdomme (Fort Detrick).

Containerne indeholdt ca. 7 liter ethere, for det meste diethylether, et almindeligt laboratoriekemikalie, der bruges til blandt andet at bedøve forsøgsdyr.

Statslige embedsmænd der undersøgte hændelsen, besøgte basen den 26. marts og fandt mangler ved Fort Detricks træning og procedurer ved respons på nødsituationer, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald samt sikring af rettidig fjernelse af farlige kemikalier, skrev Mr. Collins.